Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nabízíme workshopy a školení

V rámci projektu Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, který spolufinancují Norské fondy, pořádáme několik druhů workshopů pro školy a pro odbornou veřejnost. Workshopy a školení jsou poskytovány zdarma.

Workshopy na školách

Workshopy prevence sexuálního násilí a kybernásilí se od začátku projektu setkávají s mimořádným zájmem a pozitivním ohlasem ze strany škol. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR je nabízí zdarma základním a středním školám (pro studující od 13 do 17 let). Původní cíl odvedení 90 workshopů byl nebývale rychle překonán a tvůrkyně workshopu i lektorující se efektivně vypořádali i s přechodem do online módu během pandemie covid-19.  

Workshop vždy vede dvojice pečlivě vybraných a vyškolených lektorujících. Studenti a studentky s nimi stráví asi 3 vyučovací hodiny interaktivní prací včetně diskuzí, skupinové práce a analyzování modelových příběhů. Workshopy se proto setkávají u účastníků a účastnic s pozitivním ohlasem: 

„Studující oceňují témata jako gender, homofobie, rasismus, transfobie. Jsou rádi, že tyto věci nejsou tabu. Je pro ně velmi důležité, že lektorující jsou otevření a dávají prostor pro upřímné vyjádření. Cítí se bezpečně, protože můžou vyjádřit svůj pohled.” 

Lucie Ingrová, odborná garantka aktivity

Prevence sexuálního násilí

Workshopy prevence sexuálního násilí rozvíjí měkké dovednosti zúčastněných. Studenti a studentky si v nich procvičí a zdokonalí schopnost rozpoznání a komunikace svých potřeb ve vztahu k sexu a sexualitě, vztahům a intimitě. Diskutují a reflektují také o tlaku okolí, respektování hodnoty sebe a druhých, nutnosti souhlasu v sexu a nastavování a komunikování vlastních hranic. V neposlední řadě se naučí rozpoznat formy sexuálního násilí a jak pomoci blízkému člověku.

Prevence kybernásilí

Ve verzi workshopů zaměřené na kybernásilí se studující učí rozpoznat jeho formy a projevy. Zjistí, jak se kybernásilí vyhnout a bránit. Workshop klade důraz na to, jak se nestat nejen obětí, ale ani původcem kybernásilí a kyberšikany. Účastníci a účastnice dále diskutují o úskalích a nástrahách současných populárních sociálních sítí.

„Kybernásilí opravdu rezonuje v našem mediálním prostoru, mimo jiné díky dokumentárnímu filmu V Síti. Učitelé a učitelky jsou si dobře vědomi, jak velkým problémem nové formy násilí v online světě jsou. Sami často čelí specifickým problémům s kyberšikanou ve své třídě. Zároveň ale nemají žádnou metodiku, neví, jak s dětmi o kyberšikaně a sexuálním či genderově podmíněném násilí mluvit. Také nemají dostatečnou časovou a finanční kapacitu.”

Lucie Ingrová, odborná garantka aktivity

S dotazy či vyjádřením zájmu o uspořádání workshopu na vaší škole neváhejte kontaktovat koordinátorku workshopů a odbornou garantku aktivity Michaelu Weingartovou (weingartova.michaela@vlada.cz).

Pro odbornou veřejnost

Další z aktivit projektu se zaměřuje na prevenci domácího násilí, osvětu o tomto jevu a práci s jeho oběťmi i lidmi, kteří se ho dopouští. Využívá k tomu animovaného edukativního filmu Zuřivec, který zachycuje násilí v rodině očima malého chlapce a podtrhuje jeho perspektivu a pocity. Nabízí ale zároveň i úhly pohledu dalších aktérů a dopad násilí na ně. Dětem sledování filmu umožňuje lépe pochopit jejich situaci, to, že za ni nenesou vinu a že v ní nejsou sami. Film dále facilituje otevření tohoto citlivého tématu k reflexi a hlubšímu dialogu.

„Domácí násilí je v současné situaci aktuálnější než dřív a děti si ponesou následky i po skončení opatření a otevření škol. Je proto potřeba s nimi pracovat, dát jim prostor mluvit o svých trápeních. Zuřivec je tu proto, aby se děti svěřily a nebály se mluvit.“

Andrea Kyselá, odborná koordinátorka projektu

Zuřivec se zrodil z dlouholeté terapeutické praxe norské organizace Alternative to Violence (Alternativ til Vold), která je do projektu zapojena jako bilaterální partner. Je určen pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se ho dopouštějí. Těm pomáhá vžít se do situace z pohledu oběti či přihlížejících násilí.

Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR poskytuje školení, na kterých si zájemci a zájemkyně z řad odborné veřejnosti osvojí kompetence potřebné k preventivnímu, osvětovému či terapeutickému využívání filmu ve vlastní praxi. Školení jsou přizpůsobena dané skupině zúčastněných. Vede je Barbora Jakobsen, klinická psycholožka z organizace Alternativa násilí, a po domluvě je možné přizvat i zahraniční nebo české odbornice a odborníky. Absolventi a absolventky získají přístup ke stažení filmu a mohou ho tedy využívat ve své práci.

„Zájem o školení je skutečně velký, vidíme, že Zuřivec má smysl a je potřeba. Jsme v kontaktu s více jak stovkou zájemkyň a zájemců o školení k využívání filmu z celé České republiky. Bohužel u tohoto typu školení vidíme jako důležité sejít se osobně, proto se termíny stále posouvaly.“

Andrea Kyselá, odborná koordinátorka projektu

Zájemci a zájemkyně o školení se mohou registrovat skrze formulář na webu www.zurivec.cz, kde se o něm také dočtou bližší informace. Školení je doporučené především pro:

  • Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí;
  • organizace poskytující terapeutické intervence a terapeutické programy pro ty, kteří se dopouštějí násilí;
  • intervenční centra a sociální pracovníky a pracovnice;
  • metodiky a metodičky prevence, školní psychology a psycholožky, pedagogické pracovníky a pracovnice;
  • studenty a studentky psychologie a medicíny
  • a další odborníky a odbornice, kteří pracují v oblasti domácího násilí a prevence násilí nebo přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině.

Školení pro pedagogy a pedagožky jsou organizovány ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a jsou akreditovány Ministerstvem školení, mládeže a tělovýchovy.

S dotazy či pro vyjádření zájmu o školení pro pedagogický personál kontaktujte koordinátorku školení Andreu Kyselou (kysela.andrea@vlada.cz).

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »