Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Násilí je možné zastavit – nemůžeme o něm ale mlčet. Šíříme osvětu konferencí a knihou o psychologii násilí

Násilí v blízkých vztazích se často děje mimo zraky veřejnosti – nejde ale o soukromý problém. Dopadá totiž negativně na celou společnost v Česku i v zahraničí. Násilí v intimních vztazích a v rodině můžeme zastavit jedině, když o něm budeme mluvit. Toto poselství se jako červená nit prolíná volně dostupnou knihou Násilí je možné zastavit a konferencí, kterou jsme při příležitosti jejího křtu uspořádali 23. listopadu 2022. Záznam z konference je možné zhlédnout na YouTube To je rovnost! ÚV ČR.Mezinárodní spolupráce posiluje expertízu v Česku

Na tvorbě druhého, rozšířeného vydání knihy Násilí je možné zastavit se podílelo více než 30 odborníků a odbornic z Česka a Norska. Spolupráci umožnilo partnerství Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a norské organizace Alternativa násilí (Alternative to Violence) v rámci projektu financovaného z Norských fondů. Alternativa násilí je už od 80. let průkopnicí práce s lidmi, kteří se dopouští násilí v blízkých vztazích nebo jsou mu vystaveni.

Druhé vydání knihy přináší řadu nových poznatků z výzkumu i praxe. Vysvětluje celé spektrum témat psychologie násilí a osvětluje ho z mnoha perspektiv – dospělých a dětí, kteří jsou násilí v rodině vystaveni, těch, kdo se ho dopouští i psychologů a psycholožek, kteří s násilím pracují. Kniha ukazuje, že jde o složité téma se spoustou vrstev – je možné s ním ale efektivně pracovat, pokud o něm budeme mluvit a postupně ho odkrývat. I proto je nyní kniha volně dostupná ke stažení.


Konference představila výzkumné poznatky i příběhy z praxe

Konference Násilí je možné zastavit se konala 23. listopadu 2022 v moderních prostorech Spojky Events. Konferenci úvodním slovem zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková: „Prevence a řešení násilí v rodině a genderově podmíněného násilí jsou moje priority. Musíme včas poskytovat pomoc a podporu. Jde o investici do demokracie a míru. Násilí poškozuje demokracii a porušuje lidská práva.“

Dále vystoupil velvyslanec Norského království v České republice Victor Conrad Rønneberg, který vyjádřil přání sbližovat snahy Česka a Norska a ocenil posun v mezistátním dialogu, ke kterému za posledních 10 let došlo. Bývalý norský ministr spravedlnosti Knut Storberget vyjádřil neutuchající překvapení nad tím, jak málo pozornosti je obecně věnováno právě kriminalitě, která ohrožuje ty nejzranitelnější. Jeden ze zakladatelů Alternativy násilí a současný ředitel Marius Råkil podtrhl propojenost násilí v blízkých vztazích s nerovnostmi žen a mužů ve společnosti a sdílel i příběh klienta z praxe.

Druhé vydání publikace i samotnou konferenci obohatila fotografiemi abstraktně zobrazující téma násilí Bet Orten. Ta ve svém projevu představila kreativní proces, kterým fotografie vznikaly, a také paralelu, kterou vnímá mezi svým uměním a tématem násilí – může být těžké se na ně dívat, ale pokud neodvracíme zrak, odhalíme jejich hlubší vrstvy.

V druhém bloku konference vystoupili Per Isdal a Ingunn Rangul Askeland z Alternativy násilí. Isdal prezentoval stručnou historii práce s násilím a zásluhy ženského hnutí v jejím rozvoji. Shrnul také základní charakteristiky násilí v blízkých vztazích a principy efektivní práce s ním. Rangul Askeland pomohla osvětlit, co vede lidi k tomu, že se sami dopustí násilí. Představila taky vlastní výzkum o efektivitě terapie pro tyto osoby a podtrhla přínos takových intervencí.

Po polední pauze prezentovaly psycholožky Barbora Jakobsen a Marianne Skogstad Eriksen model pro práci s rodinami zasaženými násilím v přednášce nazvané Síla slov. Výzkumník a klinický psycholog Henning Mohaupt pomohl osvětlit, jak muži, kteří docházejí na terapii kvůli partnerskému násilí, vnímají rodičovský vztah se svým malým dítětem. Vyzval také k informovanému přístupu k terapeutické práci s touto skupinou. Hlavní psycholog Vězeňské služby ČR Václav Jiřička sdílel poznatky z praxe v českém vězeňském systému a zdůraznil, proč je důležitá psychologická práce s lidmi ve výkonu trestu, kteří se dopouštěli násilí.

Jiřička také ocenil publikaci Násilí je možné zastavit. „Kniha je výjimečná tím, jakým je psaná jazykem. Vysvětlujícím, trpělivým, pedagogickým. Je pedagogičtější než mnoho učebnic o násilí. […] Druhé vydání je kompendium toho, co lze vědět o násilí ve 21. století. Nejsou to odkazy na klasiky, kteří se tím kdysi dávno zabývali, ale kniha sestavená z příspěvků, které tvoří nové, aktuální výzkumné studie, propojené se zacházením. Doporučuji, abyste si ji přečetli s radostí, i když je to těžké téma.“ Vyjádřil také přesvědčení, že expertíza a poznatky z norské praxe jsou velmi dobře aplikovatelné i v českém kontextu.

 


Profesní workshopy nabídly praktické nástroje k odborné práci s násilím

V odpolední části si účastníci a účastnice konference mohli vybrat mezi několika prakticky zaměřenými workshopy. Témata pokrývala otázky od charakteristik lidí, kteří se dopouští násilí, a práce s nimi přes důležitost spolupráce v prevenci vražd v intimních vztazích a terapii pro ty, kdo násilí čelí, až po „zviditelnění neviditelného“ – otevírání společenské debaty o náročných tématech. V posledním zmíněném workshopu spojily síly klinická psycholožka českého původu Barbora Jakobsen s fotografkou Bet Orten a využily tak perspektivy ze dvou různých oborů.

Knihu pokřtila zmocněnkyně vlády pro lidská práva spolu s odborníky a odbornicemi na násilí

Knihu jsme oficiálně pokřtili na večerním slavnostním křtu, kterého se účastnili odborníci a odbornice z různých oblastí praxe, zástupci a zástupkyně nevládních organizací i politické reprezentace. Promluvili představitel a představitelka Alternativy násilí (Marius Råkil, Barbora Jakobsen), fotografka Bet Orten a zejména zmocněnkyně Klára Šimáčková Laurenčíková.

Chtěla bych vyjádřit obrovský respekt a poděkování autorskému týmu za to, jak lidským jazykem, ale zároveň komplexně zachytili násilí, jeho příčiny a důsledky. Hlavním poselstvím, které si z knihy odnáším, je, abychom o násilí mluvili srozumitelně, jasně a v žádném případě ho nebagatelizovali. Sama se tím budu řídit v rámci své role a v práci s kolegy a kolegyněmi z Odboru rovnosti žen a mužů, kteří jsou připraveni s tímto tématem dál pracovat.

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Konferenci ocenila odborná veřejnost z oblasti psychologie, psychoterapie nebo sociální práce

Na konferenci jsme uvítali návštěvníky a návštěvnice z řad psychologů a psycholožek, lidí, kteří pracují s obětmi násilí v blízkých vztazích i s těmi, kteří se násilí dopouští. Konference spolu s publikací tak pomůže ke kvalitnější praxi v oblasti psychologie nebo sociální práce v Česku. Od účastnic a účastníků zaznívala slova ocenění a motivace s tématem dál pracovat.


Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »