Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Návštěva ukrajinské delegace v čele se zmocněnkyní ukrajinské vlády pro genderovou rovnost

Ve dnech 19 – 21. září 2023 jsme v České republice přivítali ukrajinskou delegaci v čele se zmocněnkyní ukrajinské vlády pro genderovou rovnost Katerynou Levchenko.

Studijní návštěva delegace byla organizována Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/OSCE) ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

V rámci návštěvy proběhlo několik bilaterálních schůzek zmocněnkyně vlády pro lidská práva a národní koordinátorky pro integraci a adaptaci válečných uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a zmocněnkyně ukrajinské vlády pro genderovou rovnost Kateryny Levchenko. Společně diskutovaly o tom, jak účinněji pomoct obětem genderově podmíněného násilí z Ukrajiny.

Klára Šimáčková Laurenčíková zdůraznila, že je pro nás inspirací, že Ukrajina během války v červnu 2022 ratifikovala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách.

Ukrajinská delegace se seznámila s představiteli a představitelkami nevládních organizací a členy a členkami Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích výborů a resortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů.

Hlavními tématy byly:

• prosazování genderové rovnosti na institucionální úrovni,

• systém pomoci obětem genderově podmíněného násilí,

• sdílení dobré praxe;

• aktuální výzvy, kterým obě země čelí.

Kateryna Levchenko se rovněž zúčastnila prvního workshopu v prostorách Prague Maidan Ukrajinské Centrum Nusle k nově spuštěné ukrajinské verzi aplikace Nadace Vodafone Česká republika Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí. Mobilní aplikace nyní poskytuje podporu a informace v ukrajinštině, aby i ukrajinské ženy žijící v Česku měly přístup k relevantním informacím a odborné pomoci ve svém rodném jazyce. 

 

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »