Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nejednotnost v rozhodování soudů v případech znásilnění na základě nové analýzy projednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách

Ve čtvrtek 6. září 2018 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce. 

Představena byla analýza Přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případech znásilnění, která poukazuje na nejednotnost v rozhodování soudů ve srovnatelných případech i ukládaní dalších ochranných opatření. 

Analýzu dal vypracovat Odbor rovnosti žen a mužu. Navazuje na zjištění analýzy soudních rozhodnutí v případech znásilnění publikované v roce 2017 organizací proFem, ze které mj. vyplývá, že poměr ukládaných nepodmíněných trestů odnětí svobody a trestů odnětí svobody s podmíněným odkladem je u pravomocných odsuzujících rozsudků téměř 50:50. Tento poměr potvrzují i statistiky Ministerstva spravedlnosti: z 205 odsuzujících rozsudků v roce 2017 byl 97 osobám za tuto trestnou činnost uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, zatímco ve 106 případech byl trest odnětí svobody podmíněně těmto osobám odložen. Ochranná opatření byla u podmínečně odsouzených uložena pouze v 46 případech, přiměřené omezení nebo povinnost jen v 18 případech.“

Na setkání výboru bylo projednáno plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 ze strany Ministerstva vnitra. V souvislosti s plněním Akčního plánu bylo dále na jednání představeno doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vysokým školám ohledně sexuálního obtěžování.

Odbor rovnosti žen a mužů představil plán aktivit v souvislosti s přípravou ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a další plánované aktivity organizací věnujících se pomoci obětem domácího násilí v této oblasti.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »