Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nová Strategie EU pro rovnost žen a mužů zohledňuje české připomínky

Výsledná podoba Strategie EU pro rovnost žen a mužů 2020-2025 odráží většinu klíčových připomínek České republiky.

Nová Strategie EU pro rovnost žen a mužů 2020-2025 představuje politickou vizi a konkrétní opatření s cílem dosáhnout do roku 2025 výrazného pokroku směrem k Evropě, ve které budou panovat rovné podmínky pro muže a ženy. Do konzultace k nové unijní strategii se loni v květnu zapojila i Česká republika prostřednictvím Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády:

„S výslednou podobou evropské strategie jsme spokojeni. Evropská komise do ní zahrnula naprostou většinu z toho, co jsme navrhovali ve veřejné konzultaci,“ uvedl ředitel Oboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík.

Strategie by měla splnit závazek k dosažení rovnosti, který přijala stávající Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyen. Klíčovými cíli jsou: ukončit genderově podmíněné násilí; postavit se genderovým stereotypům; odstranit nerovnosti na trhu práce; dosáhnout vyrovnané účasti mužů i žen v různých odvětvích hospodářství; snížit rozdíly v odměňování žen a mužů a také v důchodech; odstranit genderové rozdíly v péči a konečně dosáhnout rovnováhy mezi muži a ženami v rozhodování a v politice.

„Určitě tedy můžeme kladně hodnotit důraz na prevenci násilí na ženách, potírání genderových stereotypů, zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a snižování nerovností na trhu práce. To jsou klíčové oblasti, které Česká republika ve veřejné konzultaci označila za zásadní. Ve veřejné konzultaci jsme také doporučili zaměřit se na téma genderových dopadů digitalizace a na genderové aspekty změny klimatu. I tyto oblasti strategie akcentuje,“ doplňuje Šafařík.

Cílem evropské strategie je taková Unie, v níž si ženy a muži, dívky a chlapci mohou svobodně zvolit svou životní dráhu. Unie, ve které se jim dostává rovných příležitostí k růstu a prosperitě a kde se mohou stejnou měrou podílet na evropské společnosti a vést ji.

Strategie kombinuje gender mainstreaming a cílené akce. Horizontálním principem pro její uplatňování je intersekcionalita.

Úplné znění strategie je dostupné na webových stránkách Evropské komise

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »