Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková

Vás srdečně zvou na konferenci

Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

ONLINE, 26. října 2020

Projekt se zaměřuje na posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Konkrétně usiluje o zvýšení schopnosti veřejné správy účinně potírat domácí a genderově podmíněné násilí; zlepšení prevence sexuálního násilí mezi mládeží prostřednictvím osvěty na školách; zajištění dalšího šíření a využívání filmu Zuřivec při řešení případů domácího násilí, jehož svědky jsou děti; zvýšení expertízy státu v oblasti domácího a partnerského násilí prostřednictvím bilaterální a mezinárodní spolupráce; zvýšení znalostí o rozsahu a formách on-line sexismu v české společnosti; zvýšení schopnosti policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru a citlivě přistupovat k obětem.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři