Přístupnost webu

Webová stránka www.tojerovnost.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že pro vyhledávání je použit vyhledávací formulář závislý na PHP a JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 28. 7. 2021. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail našeho IT odborníka: tojerovnostcz@dansilhavy.eu případně ředitele odboru: safarik.radan@vlada.cz.

Odpovědnost za zveřejňované údaje

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Všechny informace zpřístupňované prostřednictvim tohoto WWW serveru zůstávají majetkem Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky. (c) 2021.

Využití obsahu

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek licenci Creative Commons: Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Prohlížení dokumentů v PDF a videa

Na serveru www.vlada.cz jsou některé informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. K jejich prohlížení, je možné si zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader.

K prohlížení starších videí je možno zdarma stáhnou Adobe Flash Player.

Správa WWW serveru

Správce tohoto WWW serveru si vyhrazuje právo omezit bez dalšího upozornění přístup těm uživatelům sítě Internet, kteří se pokusí narušit bezpečnost nebo funkčnost tohoto serveru nebo ostatních zařízení počítačové sítě Úřadu vlády České republiky.

Dostupnost WWW přes IPv6

V souladu s usnesením vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 jsou tyto webové stránky od 26. 6. 2021 dostupné přes internetový protokol IPv6.

Kontakt

Informace o technických problémech při zobrazovaní těchto stránek pište na adresu tojerovnostcz@dansilhavy.eu.