Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ochrana obětí domácího násilí v době nouzového stavu

Ve čtvrtek 18. června 2020 jednal Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Výbor diskutoval zejména o fungování systému pomoci obětem během nouzového stavu a restriktivních opatření v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a jejich dopady na ochranu a bezpečí obětí. Organizace poskytující pomoc obětem zaznamenaly nárůst kontaktů s oběťmi téměř o 50 %. Ke zvýšení počtu případů hlášených policii a intervenčním centrům ale nedošlo.

Ministerstvo vnitra informovalo o tom, že k výraznému nárůstu počtu vykázání během nouzového stavu nedošlo. Podle zástupkyně kriminální a pořádkové policie Jolany Moslech, například počet výjezdů do společného obydlí byl v dubnu během karantény srovnatelný s počtem výjezdů policie v dubnu minulého roku. Nedošlo také k nárůstu trestných činů souvisejících s domácím násilím a násilím na ženách. K hlubšímu vyhodnocení má ale teprve dojít.

Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí konstatovala, že na linku pro oběti se obrátilo o 42 % více volajících než ve stejném období loňského roku. Necelá třetina volání se týkala domácího násilí. Mezi prvním a druhým obdobím nouzového stavu byl nárůst případů domácího násilí téměř o 80 %. Petra Vitoušová také upozornila, že tento nárůst může odrážet větší faktický výskyt domácího násilí nebo signalizovat větší ochotu obětí začít v nouzovém stavu řešit i soukromé problémy. Rostoucí počet kontaktů s oběťmi potvrdily i další organizace poskytující pomoc – ROSA či intervenční centra.

Zástupkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jako „APIC ČR“) Martina Vojstíšková uvedla, že se na intervenční centra v období od března do května letošního roku obrátilo více jak 1600 lidí. APIC ČR zahájila dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit jak nouzový stav a karanténa ovlivnily život v rodinách kde se vyskytuje násilí. Z dotazníkového šetření intervenčních center provedeného s uživateli a uživatelkami služeb zatím vyplývá, že se během pandemie COVID-19 o třetinu zvýšil počet kontaktů Policie ČR oproti minulosti. Současně došlo i k navýšení kontaktů OSPOD u rodin s dětmi. Jednou z možných interpretací je, že lidé v důsledku informací o omezení služeb, kontaktovali spíše instituce.

Na zasedání výboru byly představeny i průběžné výsledky kvalitativní analýzy pracovnic Sociologického ústavu Akademie věd ČR Blanky Nyklové a Dany Morree, založené na rozhovorech s klientkami a pracovnicemi organizací RosaAcorus a Profem. Průběžné výsledky  poukázaly jak na nedostatky systému pomoci během pandemie, tak na fungující příklady dobré praxe. Finální výsledky a vyhodnocení dat budou k dispozici na podzim.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 6. května 2019 č. 318 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Bližší informace o Výboru naleznete na webu vlada.cz.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »