Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR představil TV spoty kampaně „To je rovnost!“

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve čtvrtek 9. března 2017 představil druhou etapu kampaně To je rovnost!. Novináři na tiskové konferenci shlédli televizní spoty upozorňující na domácí násilí a možnosti slaďování pracovního a soukromého života.

„Rovnost žen a mužů je hodnotou, která je významná pro celou společnost. Proto jsme si pro televizní spoty vybrali dvě témata, kterým se v rámci této agendy dlouhodobě věnujeme, a ty chceme české veřejnosti komunikovat,“ řekla v úvodu náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Martina Štěpánková.

„Dva ze spotů se věnují fenoménu domácího násilí a cílí především na jeho svědky a svědkyně. Jsme rádi, že toto téma také svým partnerstvím zaštítila Česká televize. Další dva spoty se zaměřují na slaďování práce a soukromí a snaží se poukázat na jeho prospěch pro všechny členy a členky rodiny,“ doplnila Štěpánková.

Videospoty ke shlédnutí/stažení najdete zde.

Jitka Poláková z organizace proFem a také členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách představila fenomén domácího násilí a jeho negativní společenské důsledky. Hovořila mimo jiné i o nedávno dokončené Analýze výskytu a latence domácího násilí v partnerských vztazích„Domácí násilí je závažným a bohužel stále častým jevem ve společnosti. Proto jsem ráda, že se i vláda ČR snaží o osvětu v této oblasti. Jak ukázala Analýza výskytu a latence domácího násilí v partnerských vztazích, kterou organizace proFem zpracovala, prevalence domácího partnerského násilí vůči ženám se v České republice pohybuje v intervalu 17–40 % dle typu cílové skupiny.“

Další součástí kampaně To je rovnost! je kromě domácího násilí také slaďování práce a soukromí. V ČR se nadále do péče o děti zapojují výrazně častěji ženy než muži. V čerpání rodičovského příspěvku jsou muži dlouhodobě zastoupeni v méně jak 2 % případů. Překážkou slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je mimo jiné také nedostatek míst v zařízeních péče o děti předškolního věku. V nízkém objemu jsou například využívány flexibilní formy práce, přičemž z celkového počtu 316 400 osob, které v roce 2014 pracovaly v ČR na částečný úvazek, tvořily 71 % ženy. To poukazuje na jejich převažující primární zodpovědnost za péči, která pak ovlivňuje jejich postavení na pracovním trhu. Proto kampaň oslovuje rodiče a nastávající rodiče, kteří stojí před otázkou, jak slaďování řešit.

TV spoty vytvořilo animační studio KLUCIvespolek, jehož zástupce Jirka Novák na tiskové konferenci s úsměvem doplnil: „S tématem rovnosti žen a mužů jsme neměli velké zkušenosti, nicméně spolupráce s Úřadem vlády nás ovlivnila natolik, že uvažujeme o změně názvu našeho studia na KLUCIaHOLKYvespolek.“

TV spoty budou v průběhu března vysílány v České televizi jako součást mediálních aktivit kampaně To je rovnost!, která byla zahájena 25. listopadu 2016. Cílem kampaně je oslovit širokou veřejnost tak, aby si byla vědoma, že mnohé praktické otázky každodenního života jsou otázkami rovnosti žen a mužů.

S plakáty a dalšími propagačními předměty se můžete setkat v prostředcích městské hromadné dopravy krajských měst nebo v knihovnách, mateřských a rodinných centrech či na úřadech práce.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »