Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Online sexismus jako překážka dosahování genderové rovnosti: Zveřejňujeme mapovací studii a analýzu českého online prostoru

Jaké je zastoupení žen v novinařině a jak se projevuje sexismus v médiích? Jak vypadá sexismus v reklamě a jak o něm rozhodují soudy? Jakou roli hraje rychlost rozvoje algoritmů v online diskriminaci? To a mnohé další se dozvíte z mapovací studie, která je dostupná ke stažení níže a v sekci Publikace, dokumenty a studie.

Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR vydal ve spolupráci s právničkami Michaelou Čejka Dvořákovou, Monikou Hanych, Marínou Urbánikovou a Janou Kvasnicovou a s právníkem Markem Pivodou mapovací studii s názvem: Online sexismus jako překážka dosahování genderové rovnosti. Dostojí Česká republika evropským standardům?. Expertní mapovací studie obsahuje celkem pět kapitol:

  • Zveřejňování intimních vizuálních materiálů bez souhlasu zobrazených osob
  • Sexistické nenávistné projevy
  • Sexismus v médiích
  • Sexistická reklama
  • Sexismus a algoritmy 

Mapovací studie rozebírá jak současný právní rámec jednotlivých oblastí, do kterých se promítá  online sexismus, tak jednotlivá rozhodnutí národních soudů i Evropského soudu pro lidská práva k dané problematice. Věnuje se také analytické stránce věci a uvádí data z průzkumů, které byly v souvislosti s daným tématem realizovány. Autorský kolektiv navíc v závěru každé kapitoly formuluje legislativní a politická doporučení. Dokument tak může přispět k lepšímu ošetření této problematiky českým právním systémem.

Kromě mapovací studie vyšla na téma online sexismu také Analýza výskytu online sexismu a sexistické hate-speech, kterou najdete ke stažení níže a v sekci Publikace, dokumenty, studie.

Mapovací studie

Online sexismus jako překážka dosahování genderové rovnosti. Dostojí Česká republika evropským standardům?

Výzkumná analýza

Analýza výskytu online sexismu a sexistické hate-speech

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »