Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Podle Světové banky je ČR v právní rovnosti žen a mužů mezi nejlepšími

Světová banka včera zveřejnila svůj index rovnosti žen a mužů. Hodnotí v něm, jakým způsobem diskriminace v právních předpisech ovlivňuje rovnost žen a mužů. Index se zaměřuje na přístup žen na trh práce, možnost jejich volby v různých fázích života a jak toto právní nastavení ovlivňuje hospodářství států. 

V tomto hodnocení je možné získat max. 100 bodů. Plného počtu bodů aktuálně dosahuje jen 6 zemí: Belgie, Dánsko, Francie, Lotyšsko, Lucembursko, Švédsko. Průměrné globální skóre je 74,71, což naznačuje, že mnoho států dává ženám jen tři čtvrtiny z práva mužů v měřených oblastech.

ČR mezi nejlepšími

V indexu patří Česká republika mezi státy s nejvyšší mírou rovnosti žen a mužů v právních předpisech. V letošním roce obsadila 5. příčku. Tuto pozici si se skórem 94.38 dělí s Chorvatskem, Itálií, Nizozemskem, Norskem, Paraguayí a Slovenskem.

Předmětem hodnocení jsou svoboda pohybu („going places“), možnosti vstupu na trh práce („starting a job“), segregace v práci, rovnost příjmů („getting paid“), možnosti uzavření nebo ukončení manželství („getting married“). Další kritérium „having cihldren“ sleduje, jak jsou na tom zákony ovlivňující práci žen po porodu. „Running a business“ hodnotí, které státy jsou otevřené podnikání žen a jak je pro ně snadné se do podnikání pustit. Kritérium „managing assets“ zkoumá genderové aspekty majetkového a dědického práva. „Getting a pension“ hodnotí zákony, které mají vliv na výši důchodů žen. 

Které oblasti by ČR měla podle Světové banky zlepšit?  

Nejvyšší skóre ČR nedosahuje ve dvou kritériích. Podle hodnotících otázek v oblasti „getting paid“ dosáhla 75 bodů kvůli tomu, že ženy nemají stejný přístup k některým profesím. V České republice například ženy kvůli limitům na zvedání břemen nemohou pracovat jako záchranářky. V kritériu „having children“ ČR získala 80 bodů, protože nemá vyhrazenou část rodičovské pro otce. 

Pokrok za poslední desetiletí 

Momentálně Světová banka hodnotí nejen uplynulý rok, ale také uplynulé desetiletí. V tomto období došlo podle Světové banky k výraznému pokroku. V 131 státech světa bylo provedeno 274 reforem zákonů a předpisů, které vedly ke zvýšení rovnosti žen a mužů.  Tento údaj zahrnuje 35 států, které zavedly zákony týkající se sexuálního obtěžování na pracovišti. Díky nim je teď chráněno o téměř dvě miliardy více žen než před deseti lety.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »