Úřad vlády ČR - Sekce pro lidská práva - si vás dovoluje pozvat na Konferenci: Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou, která se bude konat dne 7. října 2019 od od 9:30 do 14:45 v Poslanecký sněmovně, Sněmovní 4, Praha 1.

  • Jaké praktické změny přinesla Úmluva proti násilí na ženách v zemích, které ji ratifikovaly před pěti lety?
  • Jaké jsou zahraniční zkušenosti s plněním Úmluvy proti násilí na ženách v těch oblastech, které jsou v české veřejné diskuzi považovány za problematické?
  • Jaký přínos může mít Úmluva proti násilí na ženách pro Českou republiku?

O těchto hlavních výzvách se bude hovořit na mezinárodní konferenci, kterou pořádá Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové a místopředsedkyně Senátu Miluši Horské.

Na konferenci budou přítomné i zástupkyně generální tajemnice Rady Evropy Gabriella Battaini-Dragoni a o dopadech ratifikace Istanbulské úmluvy v Srbsku sdělí víc Ljiljana Loncar, poradkyně místopředsedy vlády pro rovnost žen a mužů.

 

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři