Pozýváme na konferenci Věda a výzkum 2021+, která se bude konat dne 13. října 2020 od od 9:00 do 13:00 ONLINE.

REGISTRACE

Pro sledování konference je dále třeba se registrovat, vyplněním registračního formuláře.

PROGRAM

9.00 – 10.30 | Nové strategie pro VaVaI

Cílem první části konference bude představit nejnovější evropské a české politiky v oblasti genderové rovnosti ve VaVaI, diskutovat příležitosti, které institucím VaVaI přinášejí, a informovat o nástrojích podpory, jež jim budou v této oblasti v nadcházejícím období k dispozici.

09.00 – 09.15 – Andrej Babiš | Národní politika výzkumu a inovací 2021+

09.15 – 09.30 – Helena Válková | Věda a výzkum ve Strategii rovnosti žen a mužů 2021+

09.30 – 09.45 – Marcela Linková | Nový Evropský výzkumný prostor a Horizont Evropa

09.45 – 10.00 – Vlaďka Petráková | Zkušenosti s vědeckou prací v ČR a Německu

10.00 – 10.15 – Timea Crofony | Podpora institucí VaVaI ze strany NKC

10.15 – 10.30 – Jitka Ulrichová | Představení agendy skloubení vědecké profese a rodičovství RVVI

10.30 – 10.45 – Coffee break

10.45 – 12.15 – Kulatý stůl s poskytovateli financí na VaVaI

V druhé části konference bude představen a diskutován návrh metodiky na podporu genderové rovnosti ve VaVaI, jehož součástí je také podpora institucí VaVaI.

10.45 – 10.50 – Rut Bízková | Zahájení

10.50 – 11.00 – Hana Tenglerová | Metodika pro poskytovatele

11.00 – 12.15 – Kulatý stůl se zástupci/kyněmi poskytovatelů

12.15 – 12.30 – Uzavření konference

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři