Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Práce z domova s sebou nese rizika, v čem pomůže právo na odpojení?

Náhlá protipandemická opatření, ale i postupná dlouhodobá změna digitalizace a automatizace práce mění pracovní trh, jak ho známe. Přibývají možnosti pracovat z domova. Vítaná flexibilita s sebou nese rizika, stírají se hranice mezi pracovním a osobním časoprostorem. Souběžně se tak zintenzivňuje potřeba ošetřit jevy, které mohou mít negativní dopad na zdraví a práva pracujících. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády dne 13. 5. 2021 ve spolupráci s Byznysem pro společnost organizoval workshop se zaměstnavateli. Workshop se zaměřil na tzv. právo na odpojení, coby jeden z nástrojů podpory slaďování profesního a osobního života a tím i duševního zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň.

Flexibilní formy práce i práce z domova mohou mít pozitivní vliv na rovnost žen a mužů na trhu práce a zlepšit možnosti slaďování profesního a osobního života. Jak ale začíná upozorňovat odborná veřejnost, flexibilizace práce může být spojena s prekaritou (nahrazováním plného pracovního úvazku dohodami, platformovou prací, švarcsystémem) nebo se stíráním pracovního a osobního časoprostoru (při práci z domova). Problematiku řešil začátkem roku i Evropský parlament, který přijal v lednu usnesení, aby se Evropská komise zabývala „právem na odpojení.“

„Právo odpojit se by mělo opravňovat zaměstnance a zaměstnankyně vypnout pracovní nástroje a nemít povinnost v době odpočinku odpovídat zaměstnavateli a plnit pracovní úkoly a zároveň ukládat zaměstnavateli povinnost nevyžadovat po zaměstnanci práci v jeho době odpočinku.“

Evropský parlament

Jak přenést právo na odpojení do české praxe

Směřování Evropské unie v otázce práva na odpojení a stejně tak národní pohled byly předmětem diskuse na workshopu, který připravil Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády společně s Byznysem pro společnost. Zvané byly zástupkyně a zástupci soukromých společností, kteří mluvili z pozice zaměstnavatelů.

Právo na odpojení se se tak netýká pouze zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří pracují z domova, ale také těch, kteří ke své práci používají technologie a komunikační platformy.

„Je potřeba nastavit mantinely, které zabrání negativním jevům, jako jsou práce přesčas, technostres nebo nerovnoměrné rozložení péče o děti a domácnost. V této souvislosti jsou k dispozici výzkumy, které upozorňují na rozdíly, jak využívají flexibilní formy práce a práci z domova ženy a muži. Zatímco ženy ušetřený čas věnují častěji péči o děti a domácnost, muži čas využívají k další práci. Uvádí to například výroční zpráva EIGE, která vychází z dat německé organizace Friedrich-Ebert-Stiftung, nebo třeba o produktivitě žen v době pandemie u nás mluví výzkum CERGE-EI.“

Tereza Zvolská, expertka na oblast pracovního trhu Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády

Analýzu organizace Friedrich-Ebert-Stiftung a výzkum CERGE-EI najdete v odkazech.

V souvislosti s právem na odpojení se bude diskutovat na národní i evropské úrovni i nadále. Předmětem těchto diskusí bude především způsob ukotvení práva na odpojení. Největší rozpor lze očekávat v souvislosti s otázkou povinného měření pracovní doby a ochrany pracovních práv, resp. práv zaměstnanců a zaměstnankyň na soukromí a ochranu osobních dat. Bude potřeba zohlednit také kulturní specifika či pojetí práce z domova, která je stále některými zaměstnavateli i zaměstnanci a zaměstnankyněmi vnímána jako benefit, což se odráží ve způsobu výkonu práce. 

Součástí odborné části workshopu pak byl i vstup zaměřený na dopady pandemie covid-19 na duševní zdraví žen a mužů. V praktické části workshopu hovořily zástupkyně zaměstnavatelů o programech podpory duševního zdraví.

Jaké benefity přináší právo na odpojení?

Právní ochrana zaměstnanců a zaměstnankyň

  • zaměstnavatel nemůže kontaktovat zaměstnance/zaměstnankyni v čase volna
  • eliminace práce přesčas
  • částečně řeší BOZP
  • podpora využití flexibilních forem práce za lepších pracovních podmínek

Ochrana duševního zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň

  • podpora slaďování profesního a osobního života – eliminace stírání pracovního a osobního času
  • narovnání způsobu využití flexibilních forem práce/práce z domova žen a mužů
  • prevence vyhoření a dalších jevů souvisejících s duševním zdravím

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »