Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů dokončila zprávu „Muži a násilí v České republice“

V úterý 13. září 2016 se sešla k jednání Pracovní skupina muži a rovnosti žen a mužů (dále jen „Pracovní skupina“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Šlo o třetí zasedání v tomto roce.

Pracovní skupina na základě oponentských posudků externích expertek finalizovala zprávu „Muži a násilí v České republice“, jejíž sepsání si vytyčila jako jednu ze svých hlavních priorit. Shodla se na předložení hotové zprávy Radě vlády a plánovala další postup pro představení zprávy veřejnosti.

Dále účastníci jednání diskutovali o dosavadním fungování Pracovní skupiny a zamýšleli se nad zefektivněním další činnosti.


Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů byla zřízena z rozhodnutí předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů na základě usnesení Rady ze dne 29. května 2012. Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem Rady, jejímž úkolem je zabývat se tématem muži a rovnost žen a mužů.  

K cílům Pracovní skupiny patří např. asistence při vytváření Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, monitoring statistik, osvětová činnost či příprava zprávy o sociálních problémech mužů v oblasti rovnosti žen a mužů.

Bližší informace o Pracovní skupině naleznete zde.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »