Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů pokračuje v přípravě policy briefů k vybraným tématům.

V pondělí 29. dubna 2024 se letos poprvé sešla Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. Už od začátku roku se však členové a členky scházejí také v menších týmech, protože intenzivně pracují na podobě policy briefů, které pracovní skupina plánuje vydat. 

V úvodu jednání se členstvo zabývalo plněním úkolů z minulých jednání, zejména šíření povědomí o policy briefu Otevřené společnosti s názvem Muži a moc ve veřejné sféře. Jedním z úspěchů je uveřejnění informací o policy briefu v lednovém vydání časopisu Veřejná správa. Mezi dalšími úkoly bylo šíření informací o kurzech genderové rovnosti prostřednictvím koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů na ministerstvech (GFP). Pracovní skupina se seznámila s nabídkou kurzů zasílanou GFP k dalšímu šíření, evaluací workshopů z podzimu 2023 a plány v této oblasti do budoucna.

Členstvo bylo zpraveno o činnosti sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „sekretariát Rady“) v posledním období a o minulých i budoucích jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jádrem jednání byla plodná diskuze soustředící se na přípravu policy briefů na různá témata dotýkající se zaměření pracovní skupiny. Tyto materiály zahrnují oblasti péče, školství, zdraví, veřejnou správu či domácí a genderově podmíněné násilí. Pracovní skupina se následně zabývala plánováním dalšího postupu, včetně přípravy prezentace nově vytvořených policy briefů.

V závěru jednání probíralo členstvo nastavení komunikačních kanálů mezi pracovní skupinou a sekretariátem Rady a obdrželo krátkou informaci o vyhodnocení zpětné vazby členstva ke své činnosti a činnosti sekretariátu za rok 2023.

Další informace o pracovní skupině najdete na webu vlády.

 

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »

Konference Násilí je možné zastavit shrnula průběh i výsledky mezinárodního projektu Úřadu vlády pro prevenci násilí

Konferenci s názvem Násilí je možné zastavit: ohlédnutí za spoluprací v projektu na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí jsme uspořádali na závěr úspěšného mezinárodního projektu v úterý 9. dubna 2024 v pražském ZenWorku. Před početným obecenstvem vystoupilo 14 řečnic a řečníků, které a kteří představili výsledky čtyřleté spolupráce a nastínili možnosti spolupráce budoucí. Debatovalo se také o genderově podmíněném násilí jako významném společenském problému.

Číst dále »