Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pracovní skupina pro otázky romských žen diskutovala mimo jiné tabuizované téma domácího násilí v romských rodinách

Domácí násilí se nevyhýbá ani romským partnerským vztahům. Ukazují to zkušenosti lidí pracujících s romskými ženami v rámci svépomocných skupin i programů zaměřených na posílení kompetencí romských žen. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy zachycující tento fenomén však dosud nebyly provedeny. Nejen prevencí a potíráním domácího násilí v romských rodinách se zabývala dne 4. dubna 2024 Pracovní skupina pro otázky romských žen při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Claudie Laburdová, členka pracovní skupiny a koordinátorka projektů organizace Slovo21, představila aktuálně realizovaný projekt Mluv nahlas. Cílem projektu je podpořit oběti domácího násilí z řad romských žen v řešení této situace i zvyšovat jejich povědomí o tom, jak znaky domácího násilí rozpoznat. Součástí projektu bude také výzkum o násilí v romské komunitě realizovaný ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, do kterého bude zapojeno 500 respondentek z 5 měst. Členstvo pracovní skupiny ocenilo vznik projektu, který jako první tento fenomén pokrývá. Zároveň upozornilo na význam práce s původci násilí z romských komunit pro změnu genderových stereotypů a hranic toho, co je v partnerském vztahu akceptováno.

Klára Kameníková z oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny představila záměr druhého kola dotačního programu Úřadu vlády ČR k podpoře romské integrace Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2024. V případě schválení budou dotace poskytovány na aktivity zaměřené na pomoc s vyřízením žádosti o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem dle zákona č. 297/2021 Sb., a navazující aktivity a na vzdělávací a informační činnost na toto téma, např. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, odborných konferencí a seminářů a provoz informačních webových portálů. V případě schválení bude dotační řízení vyhlášeno v dubnu tohoto roku v sekci věnované romské menšině na webových stránkách vlády.

Bližší informace o pracovní skupině najdete na webu: Pracovní skupina pro otázky romských žen

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »

Konference Násilí je možné zastavit shrnula průběh i výsledky mezinárodního projektu Úřadu vlády pro prevenci násilí

Konferenci s názvem Násilí je možné zastavit: ohlédnutí za spoluprací v projektu na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí jsme uspořádali na závěr úspěšného mezinárodního projektu v úterý 9. dubna 2024 v pražském ZenWorku. Před početným obecenstvem vystoupilo 14 řečnic a řečníků, které a kteří představili výsledky čtyřleté spolupráce a nastínili možnosti spolupráce budoucí. Debatovalo se také o genderově podmíněném násilí jako významném společenském problému.

Číst dále »