Těsně před karanténou spustil vládní Odbor rovnosti žen a mužů nový projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“. V rámci projektu nás čeká konference, několik workshopů, vyjde rozšířená publikace Násilí je možné zastavit, plánujeme školení k využívání edukativního filmu Zuřivec pro osvětu a prevenci domácího násilí.

 Přípravy na říjnovou zahajovací konferenci projektu, která se bude zabývat domácími i zahraničními zkušenostmi s domácím a sexuálním násilí u skupiny dětí a mladých lidí, jsou v plném proudu. „Na konferenci představíme první výstupy projektu, hodnocení metodiky, chystáme během ní i workshopy. Účastníci se seznámí s novými stránkami k norskému edukativnímu filmu Zuřivec, který nabízí pohled na domácí násilí očima malého kluka Bóje,“ uvedla projektová manažerka Dušana Maliniaková.

Ilustrační obrázek, Pixabay Plánované je také vydání publikace Násilí je možné zastavit. „Projekt tím navazuje na úspěšnou spolupráci s norskou terapeutickou organizací Alternativ til Vold. Spolupráce se intenzivně rozběhla a v současné době se chystá už druhé rozšířené vydání této publikace,“ upřesnila Andrea Kyselá,  koordinátorka aktivity zaměřené na využívání filmu Zuřivec.  Aby byl film co možná nejefektivněji využit, je pro pedagogy, pracovníky neziskovek a vůbec všechny, kteří se mohou setkat s dětmi a mladými lidmi ohroženým domácím násilím, připraveno školení. Nabídnuty budou také expertní konzultace k problematice.

Workshopy na školách

Devadesát workshopů se uskuteční na základních a středních školách i na pedagogických fakultách vysokých škol. Těch se ujme 12 pečlivě vybraných lektorů a lektorek. „Čtyři metodičky už nyní intenzivně pracují na metodologických listech, ze kterých se při workshopech bude vycházet. S prvními workshopy počítáme už v říjnu letošního roku,“ popsala jedna z koordinátorek projektu Lucie Ingrová.

Více o projektu se dozvíte na webu vlada.cz.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři