Víte o případu domácího násilí ve svém okolí? Obraťte se na následující instituce:

Policie České republiky

obecní/městská policie
přestupkové oddělení obecního úřadu
OSPOD
linka důvěry
praktičtí lékaři
pediatři a další specialisté
nemocnice (včetně sociálního oddělení)
záchranná služba

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři