Problematiky domácího násilí se týká velká část analýz vytvořených v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života zpracovávaného Odborem rovnosti žen a mužů a podpořeném grantem z Norska. Najdete je ke stažení ve formátu PDF na této stránce.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři