Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prevence sexuálního násilí a kybernásilí: Začínáme s workshopy na školách

Koncem září se uskutečnily první workshopy na základních a středních školách k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Navzdory nejisté době jich je už nyní naplánováno sedmadvacet a další se domlouvají. S přihlédnutím k aktuální situaci proběhnou naživo nebo online.

„Celkově se uskuteční až devadesát workshopů, kterých se ujme dvanáct pečlivě vybraných lektorů a lektorek. Žákům a žákyním ve věku 13 až 17 let se budou věnovat zhruba tři vyučovací hodiny."

Lucie Ingrová, koordinátorka projektu

Konají se díky projektu Úřadu vlády ČR – Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, a spolufinancují je Norské fondy.

Workshop k prevenci sexuálního násilí

Workshop povede k rozvoji měkkých dovedností důležitých pro prevenci sexuálního násilí – komunikace a vyjadřování svých potřeb ve spojení se sexem a sexualitou. Účastníci a účastnice formou interaktivní skupinové práce zanalyzují modelové příběhy z oblasti vztahů a intimity.

Budou diskutovat o tlaku okolí, o potřebě znát svou vlastní hodnotu i hodnotu druhého člověka, o nutnosti souhlasu při sexuálním jednání, o respektu a nastavení si hranic. Měli by se také učit rozpoznat formy sexuálního násilí a poskytnout podporu blízkým osobám, které se s násilím setkaly.

Workshop k prevenci kybernásilí

Studenti a studentky se budou učit rozpoznávat nové formy kybernásilí, jak se mu vyvarovat a bránit. Workshop by měl přispět k prevenci, aby se studentky a studenti nestali obětí, nebo samotnými tvůrci kybernásilí. Lektoři a lektorky se snaží důkladně projít nové druhy sociálních sítí a vysvětlit, jaká úskalí a nástrahy zde mohou být.

Výuka proběhne interaktivně formou skupinové práce a vzájemných diskuzí. Lektorují je vždy dva proškolení členové a členky týmu a interaktivní formou probírají témata, která jsou v českém edukačním systému možná lehce opomíjené.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »