Ve čtvrtek 7. dubna 2016 proběhla v Brně konference s názvem “OSPOD a domácí násilí: přístupy a řešení”. Akci uspořádalo Oddělení rovnosti žen a mužů, které spadá pod úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem městské části Brno-střed. Prezentace z konference si můžete stáhnout zde.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři