Projekt k prosazování rovnosti žen a mužů 2014-2022

Od 1. února 2016 je Odbor rovnosti žen a mužů řešitelem projektu s názvem „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity“. Projekt měl původně probíhat do konce roku 2020, ale byl o dva roky prodloužen.

Projekt se zaměřuje na komplexní řešení genderových nerovností v České republice a svým obsahem navazuje na předešlý projekt odboru, jenž byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V první části realizace byl projekt úzce spjat s naplňováním předchozí Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, nyní se soustředí na implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, která v průběhu projektu vznikla. 

Projekt usiluje o zlepšení institucionálního zabezpečení prosazování rovnosti žen a mužů, např. skrze lepší sběr statistických dat či důslednější zohledňování životních zkušeností a potřeb žen a mužů při tvorbě nových politik.

Projekt se rovněž zaobírá mezinárodními závazky České republiky v oblasti rovnosti žen a mužů a řeší související agendu ve vztahu k Evropské unii, OSN a dalším mezinárodním organizacím.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací najdete na webu vlada.cz