Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života

Projekt „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ 

Oddělení rovnosti žen a mužů zabezpečovalo od 1. července 2014 do 30. dubna 2016 realizaci projektu.

Základem projektu byla podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Protože je domácí násilí skrytým společenský problémem, zaměřuje se projekt nejen na snížení jeho výskytu, ale také na snížení jeho latence. V oblasti slaďování projekt svými aktivitami zvyšuje povědomí o možnostech sladění pracovního, soukromého a rodinného života a o genderové rovnosti na trhu práce.

V rámci projektu je zahrnuta široká škála aktivit, od zpracování odborných analýza, metodik a brožur, přípravou seminářů a konferencí, bilaterální spolupráce s norským partnerem po mediální kampaň, která ve svých částech reflektuje aspekty projektu (rovnost žen a mužů, domácí násilí a slaďování).

Bilaterálním partnerem projektu se stala norská nezisková organizace Alternativ til Vold – Alternativa násilí, která se již od roku 1987 zabývá problematikou domácího násilí a aspekty, které s ním souvisí. ATV je profesionální, výzkumné a léčebné centrum v Norsku, které má své pobočky také v Dánsku, Švédsku a na Islandu.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Norských fondů.