Projekty

V současnosti Odbor rovnosti žen a mužů realizuje dva projekty:

V minulosti proběhly projekty: