Publikace, dokumenty a studie

Na tomto místě jsou uvedeny koncepční a strategické dokumenty a publikace, které připravuje Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

Další informace naleznete v detailu konkrétního dokumentu nebo publikace.