Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila vládě ČR ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí

Ve čtvrtek 2. března proběhlo první zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů v roce 2023. Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila vládě ČR vyslovit souhlas s návrhem na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí a předložit návrh na ratifikaci Parlamentu.

Řízením jednání Rady byla pověřena zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
Rada se zabývala následujícími podněty a doporučeními:

 • souhlas s ratifikací Úmluvy proti násilí na ženách Rady Evropy a rozhodnutí postoupit Parlamentu;
 • výsledky 4. univerzálního periodického přezkumu ČR;
 • podpora dostupnosti služeb péče o děti – zavedení sousedských dětských skupin a podpora dětských skupin z OPZ+ a Národního plánu obnovy;
 • aktuální stav přípravy zákona o domácím násilí;
 • podnět k přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka;
 • podnět k policy paper “Muži a moc ve veřejné sféře”;
 • zastoupení Rady v Monitorovacím výboru OPZ+ a Monitorovacím výboru OP JAK;
 • doporučení Meziresortní pracovní skupiny k Agendě ženy, mír a bezpečnost (Women, Peace and Security – WPS) institucím státní správy zapojeným do její implementace na národní úrovni v souvislosti s dopady války na Ukrajině.

Klára Šimáčková Laurenčíková představila Radě výsledky 4. univerzálního periodického přezkumu ČR, který je nejvýznamnějším hodnocením naplňování závazků členských států OSN. Česká republika obdržela celkem 242 doporučení od ostatních členských států. Jedním z nejčastějších doporučení – od téměř 30 zemí – bylo ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Česká republika patří mezi 6 zbývajících zemí EU, které úmluvu zatím neratifikovaly. Zmocněnkyně mj. zmínila, že na tento významný lidskoprávní deficit ČR upozornila na nedávné návštěvě ČR i komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovič.

Klára Šimáčková Laurenčíková dále uvedla, že Ministerstvo spravedlnosti minulý týden zaslalo návrh na ratifikaci úmluvy do mezirezortního připomínkového řízení. Vládě jsou k rozhodnutí předloženy tři varianty – 1) vyslovit souhlas s ratifikací a rozhodnutí postoupit Parlamentu, 2) odložit rozhodnutí na vládní úrovni o rok, resp. do 31. 1. 2024 a 3) odložit rozhodnutí na neurčito. Zmocněnkyně vlády vyjádřila svou podporu doporučení první varianty.

Bronislava Marvánová Vargová zdůraznila, že se jedná o téma, které je prioritní pro Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, poděkovala Ministerstvu spravedlnosti za posunutí návrhu do mezirezortního připomínkového řízení a navrhla, zda by se Rada mohla shodnout na doporučení, které by podpořilo variantu 1. Marta Smolíková doplnila, že dokument podepsala i Ukrajina v době válečného stavu.

Po rozpravě Rada vlády pro rovnost žen a mužů ve svém prvním usnesení doporučila vládě ČR vyslovit souhlas s návrhem na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci násilí na ženách a domácího násilí a předložit návrh na ratifikaci Parlamentu. Ráda dále doporučila zmocněnkyni vlády pro lidská práva informovat o tomto doporučení členy a členky vlády ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu na ratifikaci úmluvy.

V návaznosti na prosincové jednání Rady, na kterém byla diskutována doporučení Národní ekonomické rady vlády ke konsolidaci veřejných financí, byla dále projednána podpora dostupnosti služeb péče o děti. O připravované novele zákona o dětských skupinách zavádějící sousedské dětské skupiny a podpoře dětských skupin z OPZ+ a Národního plánu obnovy informovaly Radu paní ředitelka Martina Štěpánková Štýbrová a paní vrchní ředitelka Martina Štěpánková.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík informovali Radu o aktuálním stavu přípravy zákona o domácím násilí.

Rada se rovněž zaobírala podněty svých výborů a pracovních skupin. Konkrétně schválila podnět Pracovní skupiny k porodnictví ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka, který na jednání představila expertka Aneta Majerčíková z Pracovní skupiny k porodnictví. Rada ve svém druhém usnesení doporučila předsedovi vlády a zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby podnět předložili do mezirezortního připomínkového řízení a následně vládě ČR s přiloženým návrhem usnesení.

Dále Rada schválila policy paper Muži a moc ve veřejné správě; který představil Tomáš Pavlas, člen Rady za Otevřenou společnost, a který byl diskutován již i na prosincovém jednání Rady v minulém roce. Ve svém třetím usnesení Rada doporučila zmocněnkyni vlády pro lidská práva a sekretariátu Rady, aby spolupracovaly na šíření policy paperu mezi vhodné adresáty.
Rada vlády pro rovnost žen a mužů dále projednala zastoupení Rady v Monitorovacím výboru OPZ+. Po hlasování ve svém čtvrtém usnesení doporučila vládě nominovat do Monitorovacího výboru OP Zaměstnanost Plus jako členku Martu Smolíkovou a jako alternátku Rut Kolínskou.

Kristýna Kabzanová z Úřadu vlády ČR představila Radě doporučení Mezirezortní pracovní skupiny k Agendě ženy, mír a bezpečnost (Women, Peace and Security – WPS) institucím státní správy zapojeným do její implementace na národní úrovni v souvislosti s dopady války na Ukrajině.

Vít Kratochvíl z Úřadu vlády ČR prezentoval Radě aktuální výzvy v rámci programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Seznam přijatých usnesení:

Rada vlády pro rovnost žen a mužů:

 1. doporučuje vládě ČR vyslovit souhlas s návrhem na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a předložit návrh na ratifikaci Parlamentu ČR,
 2. doporučuje zmocněnkyni vlády pro lidská práva informovat o tomto doporučení členy a členky vlády ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu na ratifikaci úmluvy.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů:

 1. schvaluje Podnět ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka;
 2. doporučuje předsedovi Rady ve spolupráci s místopředsedkyní Rady, aby podnět předložili do mezirezortního připomínkového řízení a následně vládě ČR s přiloženým návrhem usnesení.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů:

 1. schvaluje policy paper Muži a moc ve veřejné správě;
 2. doporučuje zmocněnkyni vlády pro lidská práva a sekretariátu Rady, aby spolupracovaly na šíření policy paperu mezi vhodné adresáty.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů:
doporučuje nominovat do Monitorovacího výboru OP Zaměstnanost Plus jako členku Martu Smolíkovou a jako alternátku Rut Kolínskou.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »