Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů se letos poprvé sejde k jednání

V pondělí 27. března. 2017 proběhne v budově Úřadu vlády ČR od 9.00 hodin první letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Zasedání povede místopředsedkyně Rady Jana Smiggles Kavková.

Na úvod bude představena zpráva o plnění úkolů Rady a činnosti sekretariátu.

Zástupkyně a zástupci Ministerstva financí K. Tyll, L. Neščáková, Z. Uhlířová pak odprezentují činnost svého rezortu vzhledem k plnění „Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020“.

Zástupkyně a zástupci Odboru rovnosti žena mužů představí vládní kampaň To je rovnost!, spuštěnou v listopadu a podpořenou grantem z Norska v rámci projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí/Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“.

Podstatnou část zasedání bude tvořit souhrnná zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin Rady.

Na závěr jednání pak zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí pak představí kampaň 22 % k rovnosti a zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu seznámí radu s Metodickou informací k rozeznávání sexismu v reklamě.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »