Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyzvala vládu k podpoře současného školského zákona

Před nadcházejícím jednáním vlády vyzvala Rada vlády pro rovnost žen a mužů ministry a ministryně, aby přijali negativní stanovisko k poslaneckému návrhu zákona, který ruší garanci míst ve školkách pro dvouleté děti.

Na svém prvním letošním zasedání v pondělí 19. února 2018 Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) schválila usnesení vyzývající vládu, aby podpořila současné znění školského zákona, které garantuje místo ve  školkách dětem do tří let a od roku 2020 i dětem dvouletým.

V čele se svým novým předsedou, ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, vyzvala vládu, aby zintenzivnila komunikaci a poskytla metodickou podporu obcím a školkám. Zároveň Rada vládu také vyzvala, aby pro naplnění této povinnosti ze strany školek zajistila dostatečné finanční prostředky na odpovídající personální kapacity tak, aby školky mohly poskytovat péči jak tříletým, tak dvouletým dětem.


Rada zároveň doporučila nové vládě ČR, aby vyjádřila podporu rovnosti žen a mužů jako jedné ze svých priorit v programovém prohlášení. Jde zejména o podporu konkrétním opatřením, jako je např. přijetí zákona o zálohovaném výživném, ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), či přijetí opatření v oblasti porodnictví a opatření pro slaďování rodinného a pracovního života.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 1033 ze dne 10. října 2001. Předsedou Rady je dle jejího statutu člen vlády, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů. V současnosti je předsedou Rady ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »