Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako "Výbor") je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, a to pro oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Výbor zejména:

- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k zajištění institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů,
- za účelem koordinace postupů v oblasti zajišťování institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
- sleduje statistické údaje o rovnosti žen a mužů v rámci institucionálního zabezpečení,
- zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Statut Výboru. Plán práce výboru: 201620172018, 2019, 2020.

Seznam členek a členů výboru je k dispozici zde.

Zápisy z jednání výboru dostupné zde: Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů


Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři