Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen "Výbor") byl zřízen dne 22. 4. 2009 na návrh Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen "Rada"). Je poradním orgánem Rady pro oblast rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Výbor se zabývá institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a proto zejména:

- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- za účelem koordinace postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), politickými stranami, odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
- projednává opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- sleduje statistické údaje v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- podporuje vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016-2018 představoval první ucelený strategický dokument na úrovni vlády ČR specificky zaměřený na tuto oblast. Úkol zpracovat Akční plán uložila Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích Rada vlády pro rovnost žen a mužů usnesením ze dne 1. července 2010.

Statut výboruPlán práce výboru: 20182019, 2020-2021.

Seznam členek a členů Výboru naleznete zde.

Zápisy z jednání výboru dostupné zde: Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři