Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen "Výbor") byl zřízen dne 22. 4. 2009 na návrh Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen "Rada"). Je poradním orgánem Rady pro oblast rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Výbor se zabývá institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a proto zejména:

- předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- za účelem koordinace postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), politickými stranami, odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
- projednává opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- sleduje statistické údaje v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích,
- podporuje vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Statut výboru. Akční plán: 2018.

Seznam členek a členů Výboru naleznete zde.

Zápisy z jednání Výboru jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři