Jmenování první české generálky.

Ženy v současnosti tvoří 44 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. Zároveň tvoří 56 % studentů a studentek všech vysokých škol a 61 % jejich absolventů a absolventek. Přes výše uvedené skutečnosti zůstávají nadále výrazně podreprezentovány v rozhodovacích pozicích v rámci veřejné i soukromé sféry.

Například v současné vládě ČR jsou tři ženy (Kateřina Valachová, Michaela Marksová-Tominová a Karla Šlechtová) z celkem 14 ministryň a ministrů (18 %). Ženy tvoří 19,5 % v dolní komoře Parlamentu ČR a 18,5 % v Senátu. Podíl žen v zastupitelstvech měst a obcí je 27 %. Ženy tvoří 12 % členek a členů představenstev a pouze 9 % výkonných řídících pozic firem obchodovaných na burze. Tyto údaje staví ČR na zadní místa ve srovnání v rámci EU.

Kvóty působí na mnoho lidí jako červený hadr. Jedni je považují za "sociální inženýrství", druzí za způsob, jak dát ženám najevo, že jsou "méněcenné". Skutečnost je ovšem taková, že v některých zemích kvóty posloužily jako jednorázový průlom některých zaběhlých stereotypů a pomohly vytvořit z politiky prostředí, které je ženám stejně otevřené jako mužům. Jako jednorázový nástroj tak mohly v být kvóty v některých skandinávských zemích opět zrušeny: politiku otevřely, už jich nebylo zapotřebí.

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018, přijatý vládou na jednání 11. července 2016, nahlíží dané téma komplexně. Kromě popisů aktuální situace v různých oblastech obsahuje sadu doporučení, jak ji zlepšit a především předkládá konkrétní nástroje, jejichž užití přímo podpoří vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Tyto nástroje jsou zarámovány do časového harmonogramu a jsou k nim přiřazeny ukazatele jejich naplňování.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři