Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích řeší druhá kapitola Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Dvěma hlavními cíli jsou 1) vyrovnanější zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře a 2) dosažení míry zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře minimálně na úrovni 40 %.

Specifické cíle:

Přijetí a uplatňování pozitivních opatření pro vyrovnanější zastoupení žen i mužů v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře.

Zpracování a předložení vládě ČR akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích.

Stanovení a naplňování objektivních a transparentních pravidel pro obsazování rozhodovacích pozic ve veřejné i soukromé sféře.

Systematické zvyšování kompetencí žen pro rozhodovací pozice.

Tuto oblast podrobněji rozpracovává Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016-2018, který vláda schválila v červenci 2016.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Zástupkyně vedoucího pracovníka
Petra Kalenská
kalenska.petra@vlada.cz 

Partneři