Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sexuální násilí mezi mladými je problém celého světa

Je březen a v New Yorku jako každý rok zasedá Komise OSN pro postavení žen. Letos po třiašedesáté. Tisíce žen a mužů z celého světa se schází na druhé největší akci OSN v roce (hned po Valném shromáždění) v jednom z ústředí OSN. Politické vedení delegací se účastní akcí na vysoké úrovni (kulatých stolů, interaktivních dialogů, bilaterálních jednání), ostatní pořádají odborné semináře, při kterých dochází k výměně dobré praxe mezi státy celého světa.

Letošního zasedání, které probíhá ve dnech 11. – 22. března, se účastní i česká delegace v čele s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Tu kromě jejího týmu doprovází také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková a zbytek delegace složené ze zástupkyň Úřadu vlády, Ministerstva zahraničních věcí a neziskového sektoru.

Úřad vlády v úterý v jedné z konferenčních místností uspořádal odborný seminář na téma zapojení mládeže do boje proti partnerskému a sexuálnímu násilí. Seminář moderovala samotná vládní zmocněnkyně Martina Štěpánková a svým příspěvkem otevřela Taťána Gregor Brzobohatá, ambasadorka Cílů udržitelného rozvoje OSN a zakladatelka Nadace Krása pomoci. Poukázala zejm. na závažnost čím dál naléhavější problematiky kybernásilí. Třetina mladých lidí podle průzkumů zažila násilí v partnerském vztahu či manželství. Časté společenské následky násilí bývá izolace od rodiny a společnosti, výjimkou ale nejsou ani zdravotní následky (anorexie, psychické poruchy).

Kristýna Kabzanová z Úřadu vlády ČR v rámci svého příspěvku citovala studii Evropského institutu pro rovnost žen a mužůdle které se 9 % evropských žen ve věku 18-24 stalo obětí kybernásilí. Poukázala také na to, že 51 % žen, které kybernásilí zažily, se následně obávala zapojit do dalších diskuzí na sociálních médiích. Důvodem je, že by mohla být vystavena dalším urážkám či hrozbám. Uvedla také, že ČR v současnosti připravuje již svůj třetí Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Některá jeho opatření cílí také na mládež. Jednou z priorit je prevence šikany. Ta se má provádět už na základních školách, například formou školení.

Dále na semináři vystoupila Johanna Nejedlová z české organizace Konsent, která se věnuje přímé práci s mládeží. Během workshopů, které Konsent realizují, školačkám a školákům vysvětluje, co vlastně znamená sexuální násilí a jak zásadní je v sexuální oblasti jasný souhlas obou stran. Konsent se v obdobném duchu snaží doporučovat otevřený přístup rodičům i učitelkám a učitelům sexuální výchovy.

Důležitou hostkou odborného semináře byla Hanne Eriksen z norské organizace Alternativ  til Vold (Alternativa násilí, dále jako ATV). Od ATV se ČR dlouhodobě učí, jaká opatření v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí jsou funčkní. Hanne představila speciální metodu práce s mládeží, která se metodicky liší od práce s dospělými. Mládí lidé domácí násilí velmi často nehlásí, což je potřeba změnit. Další cestou k prevenci násilí je pochopení psychologických procesů vedoucích násilnou osobu k tomu, že násilí páchá.

Rwandskou část semináře zajistila Uwase Nadege Munyaburanga z rwandské neziskové organizace Kigali Hope Association a Florence Sibomana ze Světové organizace skautek. První jmenovaná zmínila pozitivní zkušenost s dialogem na regionální úrovni pro prevenci násilí – srovnatelné s norskou zkušeností uvedla, že zásadní je pracovat s mladými lidmi tak, aby se nebáli nahlašovat páchané násilí, které se často děje uvnitř rodiny. Podstatná je také spolupráce s veřejnými školami, které prosazování programů na prevenci násilí mezi mládeží spolupracují. V rámci škol jsou například organizovány odpolední kluby, v jejichž rámci jsou dívky a chlapci vzděláváni o genderových stereotypech a sexuálním obtěžování.

Florence Sibomana násilí na ženách označila za světovou pandemii vzhledem k vysokému procentu žen a dívek, které násilí v různých formách zažily (ve Rwandě se jedná zejména o sexuální a fyzické násilí, ekonomickou dominanci, obchodování s lidmi a jiné formy omezování na svobodě). Vedlejším následkem násilí ve Rwandě jsou např. zvýšené náklady na zdravotní péči a justici. Násilí mezi mladistvými může být způsobeno mj. užíváním drog, proto pracují na preventivních programech a strategiích pro drogově závislé.

Seminář svým vystoupením uzavřela Kateřina Krulišová z Notthingham Trent University. Představila britskou iniciativu s názvem Misogyny Hate Crime Initiative zaměřenou na potírání útoků vůči ženám, kam spadají různé formy obtěžování a sexuálního násilí. Takové útoky totiž policie nově označuje jako projevy misogynie (nenávisti vůči ženám). Pro prevenci nenávistných trestných činů je nezbytné pochopit jejich sexuální nebo náboženský podtext. Za přetrvávající výzvy označila fakta, že nenávistné zločiny proti ženám jsou ve Velké Británii stále nedostatečně oznamovány a některé formy útoků nejsou vůbec trestné.

Po skončení prezntační části semináře peoběhla bohatá diskuse. Řešila se otázka rwandských strategií zaměřených na práci s tradičně zaměřenými náboženskými vůdci. Dále zazněla otázka na ČR, jak konkrétně je v plánu do boje proti násilí mladistvé zapojovat, a jak bude tato práce vyhodnocována.

____________________________________

Kapacita místnosti byla naplněna více než dvounásobně. Seminář se uskutečnil v rámci bilaterální iniciativy ČR a Norska financované z Norských fondů.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »