Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Školení: „Nové formy genderově podmíněného násilí z perspektivy škol“ pro pedagogický personál

Zveme Vás na školení pro vyučující a osoby ze školního pedagogického pracoviště „Nové formy genderově podmíněného násilí z perspektivy škol“.

Školení proběhnou 18. dubna 2023 v Praze, 19. dubna 2023 v Plzni a 20. dubna 2023 v Českých Budějovicích, vždy od 9 do 16 hodin.

Na školení je nutné potvrdit účast na e-mailu radova.albina@vlada.cz. Přihlašování je otevřeno do naplnění kapacit.

Školení o nových formách genderově podmíněného násilí představuje aktuální poznatky o daném tématu a v návaznosti na ně soubor vzdělávacích aktivit, které přispívají k naplňování cílů rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní vzdělávání, pro střední odborné vzdělávání i pro gymnázia.

Rozvoj informačních technologií a jejich dostupnost přináší mnoho změn Vedle pozitivních důsledků se objevují také nové typy problematického a agresivního chování. Nových podob nabývá i genderově podmíněné násilí, tedy takové násilí, které je cíleno na ženy z důvodu, že jsou ženami, nebo na muže z důvodu, že jsou muži, anebo které nepřiměřeně dopadá na ženy či na muže. Školy a školská zařízení tak čelí novým výzvám v prevenci a potírání tohoto násilí, a to v situaci, kdy veřejností stále ještě není dostatečně vnímaná genderová podmíněnost tohoto násilí.

Školení v oblasti nových forem domácího a genderově podmíněného násilí je určeno pro pedagogický personál základních a středních škol pro vyučující, ale také školní metodiky a metodičky prevence, koordinátorky a koordinátory prevence, školní psycholožky a psychology a další.

Na školení budou představeny informace o podobách a dopadech zmíněného násilí. Cílem je rozvíjet kompetence nezbytné k rozpoznání těchto forem násilí a schopnosti na ně přiléhavě reagovat. Velký prostor bude věnován sdílení zkušeností ze škol a vzájemné inspiraci.

Školením Vás provedou:

Eva Čivrná vystudovala magisterský obor sociologie se zaměřením na gender na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době působí v neziskové organizaci NESEHNUTÍ jako projektová koordinátorka a lektorka workshopů sexuální nauky. Zaměřuje se na témata identit a sexualit, ale i genderově citlivý jazyk. Dlouhodobě se ve své práci věnuje tematice duševního zdraví a wellbeingu.

Agáta Prokopová vystudovala obor sociologie se zaměřením na gender na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiu pracuje v organizaci NESEHNUTÍ, kde se věnuje především workshopům zaměřeným na prevenci násilí mezi žactvem základních a středních škol a práci s mladými lidmi v kontextu genderově citlivého vzdělávání.

Školení je realizováno v rámci projektu Úřadu vlády ČR Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt je spolufinancovaný z Norských fondů.

Níže najdete ke stažení podrobnější program školení:

Praha

Bližší informace a program školení 18. 4. 2023 v Praze.

Plzeň

Bližší informace a program školení 19. 4. 2023 v Plzni.

České Budějovice

Bližší informace a program školení 20. 4. 2023 v Českých Budějovicích.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »