Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Školení pro vyučující a osoby ze školního poradenského pracoviště

Rozvoj informačních technologií a jejich dostupnost přináší mnoho změn. Vedle pozitivních důsledků se objevují také nové typy problematického a agresivního chování. Nových podob nabývá i genderově podmíněné násilí, tedy takové násilí, které je cíleno na ženy z důvodu, že jsou ženami, nebo na muže z důvodu, že jsou muži, anebo které nepřiměřeně dopadá na ženy či na muže.


Školy a školská zařízení tak čelí novým výzvám v prevenci a potírání tohoto násilí, a to v situaci, kdy veřejností stále ještě není dostatečně vnímaná genderová podmíněnost tohoto násilí.


V rámci projektu
Úřadu vlády ČR Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, který spolufinancují Norské fondy, pořádáme 10. května 2022 v Olomouci.


Školení o nových formách genderově podmíněného násilí pro školní psychology a psycholožky, výchovné poradce a poradkyně, učitele a učitelky a další personál škol.


Jakým tématům se budeme věnovat?

  • Šikana, obtěžování, diskriminace, útoky v kyber prostoru
  • Pohlaví a gender jako kontext a motiv násilí
  • Psychologické a pedagogické důsledky
  • Role škol v prevenci a potírání
  • Práce s kazuistikami

Školení přispívá k naplňování RVP a účastníci se seznámí s tím, co je to genderově podmíněné násilí, jaké má toto počínání psychologické a pedagogické důsledky, jakých forem toto násilí může nabývat i jaká je role škol v jeho prevenci a potírání.  Součástí je i práce s kazuistikami.


S odstupem dvou týdnů se sejdeme (ti, kteří budou mít zájem) ještě online, abychom sdíleli zkušenosti a upevnili si rozvinuté kompetence.

 

Školení realizuje pro Úřad vlády ČR doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph. D.

 

Jak se přihlásit?

Přes radova.pavla@vlada.cz nejlépe do 2. 5., případně do dne konání školení.

Více informace naleznete zde:

 

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »