Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Školení pro vyučující a osoby ze školního poradenského pracoviště

Rozvoj informačních technologií a jejich dostupnost přináší mnoho změn. Vedle pozitivních důsledků se objevují také nové typy problematického a agresivního chování. Nových podob nabývá i genderově podmíněné násilí, tedy takové násilí, které je cíleno na ženy z důvodu, že jsou ženami, nebo na muže z důvodu, že jsou muži, anebo které nepřiměřeně dopadá na ženy či na muže.


Školy a školská zařízení tak čelí novým výzvám v prevenci a potírání tohoto násilí, a to v situaci, kdy veřejností stále ještě není dostatečně vnímaná genderová podmíněnost tohoto násilí.


V rámci projektu
Úřadu vlády ČR Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, který spolufinancují Norské fondy, pořádáme 10. května 2022 v Olomouci.


Školení o nových formách genderově podmíněného násilí pro školní psychology a psycholožky, výchovné poradce a poradkyně, učitele a učitelky a další personál škol.


Jakým tématům se budeme věnovat?

  • Šikana, obtěžování, diskriminace, útoky v kyber prostoru
  • Pohlaví a gender jako kontext a motiv násilí
  • Psychologické a pedagogické důsledky
  • Role škol v prevenci a potírání
  • Práce s kazuistikami

Školení přispívá k naplňování RVP a účastníci se seznámí s tím, co je to genderově podmíněné násilí, jaké má toto počínání psychologické a pedagogické důsledky, jakých forem toto násilí může nabývat i jaká je role škol v jeho prevenci a potírání.  Součástí je i práce s kazuistikami.


S odstupem dvou týdnů se sejdeme (ti, kteří budou mít zájem) ještě online, abychom sdíleli zkušenosti a upevnili si rozvinuté kompetence.

 

Školení realizuje pro Úřad vlády ČR doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph. D.

 

Jak se přihlásit?

Přes radova.pavla@vlada.cz nejlépe do 2. 5., případně do dne konání školení.

Více informace naleznete zde:

 

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »