Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Školíme policii v problematice domácího a sexuálního násilí nejen v kyberprostoru

Zahájili jsme sérii školení Policie ČR v tématu domácího a sexuálního násilí a kybernásilí. Nyní probíhají pilotní školení, která budou na základě zpětné vazby od policistů a policistek dále upravována. Na podzim tohoto roku pak proběhne navazující série školení.

První školení, zaměřené na citlivou a informovanou práci s obětmi domácího a sexuálního násilí, proběhlo 7. června 2022. Zúčastnilo se ho 20 zástupců a zástupkyň liniového vedení policie. Školení pomohlo zúčastněným naučit se identifikovat oběť, rozšířit své povědomí o různých možných projevech obětí a o praktických možnostech komunikace a práce se zvláště zranitelnými obětmi trestných činů. Lektorující JUDr. Daniel Bartoň, LL.M. Ph.D. a pplk. Mgr. Martina Petrovičová, LL.M. představili zúčastněným klasifikační rámec zvláště zranitelných obětí, možnosti praktických opatření podporující efektivní a citlivou práci s obětmi a možná úskalí a jejich řešení. Provedli také účastníky a účastnice diskusí nad praktickými příklady a postupy. Obsahem školení bylo také odhalování mýtů a stereotypů o sexuálním a domácím násilí nebo sdílení odlišných přístupů a postupů v rámci pracovišť zúčastněných.

Z evaluace vyplývá, že školení bylo úspěšné. Evaluační dotazníky ukázaly, že účastníci a účastnice na semináři získali nové znalosti a seminář by doporučili svým kolegům. Zároveň by ocenili písemné studijní materiály, které v rámci tohoto projektu vzniknou.

Druhý pilotní seminář proběhne 13.6.2022. Metodičky a metodici domácího a sexuálního násilí Policie ČR si na něm prohloubí povědomí o nových formách násilí, zejména genderově podmíněném násilí v kyberprostoru. Tématem bude opět citlivý přístup k obětem, eliminace sekundární viktimizace a podpora vyšší míry nahlašování případů násilí v kyberprostoru. Tyto otázky jsou velmi aktuální a rezonují současnou společností. Je proto potřeba je adresovat, vzdělávat v nich policejní personál a podporovat šíření dobré praxe, kontaktů a know-how. Seminář podpoří schopnost policie citlivě a informovaně reagovat, když se setká s nahlášením kybernásilí, a tudíž i důvěru společnosti v kompetence policie.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »