Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Školíme policii v problematice domácího a sexuálního násilí nejen v kyberprostoru

Zahájili jsme sérii školení Policie ČR v tématu domácího a sexuálního násilí a kybernásilí. Nyní probíhají pilotní školení, která budou na základě zpětné vazby od policistů a policistek dále upravována. Na podzim tohoto roku pak proběhne navazující série školení.

První školení, zaměřené na citlivou a informovanou práci s obětmi domácího a sexuálního násilí, proběhlo 7. června 2022. Zúčastnilo se ho 20 zástupců a zástupkyň liniového vedení policie. Školení pomohlo zúčastněným naučit se identifikovat oběť, rozšířit své povědomí o různých možných projevech obětí a o praktických možnostech komunikace a práce se zvláště zranitelnými obětmi trestných činů. Lektorující JUDr. Daniel Bartoň, LL.M. Ph.D. a pplk. Mgr. Martina Petrovičová, LL.M. představili zúčastněným klasifikační rámec zvláště zranitelných obětí, možnosti praktických opatření podporující efektivní a citlivou práci s obětmi a možná úskalí a jejich řešení. Provedli také účastníky a účastnice diskusí nad praktickými příklady a postupy. Obsahem školení bylo také odhalování mýtů a stereotypů o sexuálním a domácím násilí nebo sdílení odlišných přístupů a postupů v rámci pracovišť zúčastněných.

Z evaluace vyplývá, že školení bylo úspěšné. Evaluační dotazníky ukázaly, že účastníci a účastnice na semináři získali nové znalosti a seminář by doporučili svým kolegům. Zároveň by ocenili písemné studijní materiály, které v rámci tohoto projektu vzniknou.

Druhý pilotní seminář proběhne 13.6.2022. Metodičky a metodici domácího a sexuálního násilí Policie ČR si na něm prohloubí povědomí o nových formách násilí, zejména genderově podmíněném násilí v kyberprostoru. Tématem bude opět citlivý přístup k obětem, eliminace sekundární viktimizace a podpora vyšší míry nahlašování případů násilí v kyberprostoru. Tyto otázky jsou velmi aktuální a rezonují současnou společností. Je proto potřeba je adresovat, vzdělávat v nich policejní personál a podporovat šíření dobré praxe, kontaktů a know-how. Seminář podpoří schopnost policie citlivě a informovaně reagovat, když se setká s nahlášením kybernásilí, a tudíž i důvěru společnosti v kompetence policie.

Související

Související

1. cenu SDG 2022 vyhrál projekt Úřadu vlády ČR na zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí

Ve čtvrtek 13. října se v Národním muzeu uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku Cen SDGs o nejlepší udržitelné projekty roku 2022. Asociace společenské odpovědnosti v nich ocenila nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v České republice. Projekt Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí Úřadu vlády ČR, který spolufinancují Norské fondy, vyhrál první cenu SDG 2022 v kategorii Diverzita, rovnost a inkluze.

Číst dále »