Slaďování práce, rodiny a soukromí je otázkou komunikace mezi zaměstnavatelem, zaměstnanými a zároveň mezi rodiči samotnými. Statistiky ukazují, že z lepšího nastavení podmínek pro slaďování nakonec těží všichni zúčastnění.

Jedním ze základních předpokladů pro možnost slaďování pracovního, soukromého a rodinného života jsou flexibilní formy práce. Stále se však setkáváme s problémem nedostupných relevantních statistik, které by ukázaly četnost využívání jednotlivých forem a jejich genderové souvislosti. Je také třeba doplnit, že ne vždy mají flexibilní formy práce pozitivní dopad. V některých situacích mohou postavení pracujících osob naopak zhoršovat.

Český statistický úřad sbírá statistická data o využívání částečných úvazků. Podle těchto dat z celkového počtu 399,3 tisíce osob, které v roce 2018 pracovaly v ČR na částečný úvazek, tvořilo 288,4 tisíc osob (tedy 72 %) ženy. (zdroj: Zaostřeno na ženy a muže - 2019). Tento stav dlouhodobě zrcadlí genderové stereotypy ve společnosti, které se projevují třeba v primární zodpovědnosti žen za péči o děti a další závislé osoby. Ženy zkrátka potřebují slaďovat pracovní a rodinný život ve větší míře než muži a i proto více inklinují k práci na částečný úvazek.

Jak může zaměstnavatel zlepšovat podmínky pro slaďování? Například zakládáním takzvaných dětských skupin, které jsou jednou z cest, jak se alespoň částečně vypořádat s nedostatečnými kapacitami školek. Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí bude v rámci Operačního programu zaměstnanost celkem podpořeno 417 projektů s 5 803 místy za 1 327 milionů korun. Podpořeno bylo celkem již 408 zařízení vytvářejících kapacitu pro hlídání minimálně 5 644 dětí předškolního věku.

Dalším důležitým počinem v oblasti zařízení péče o malé děti je pilotní projekt takzvaných mikrojeslí financovaný z Evropského sociálního fondu. Bude se takto ověřovat nový způsob, jak zajistit péči o nejmenší děti již od šesti měsíců v malém kolektivu maximálně čtyř dětí.

Odbor rovnosti žen a mužů vytvořil v roce 2017 ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. Metodiku pro praktické a právní možnosti slaďování pracovního a soukromého života s názvem Práce a soukromí v rovnováze: jak na to?, která ukazuje nejaktuálnější možnosti péče, právní rámce pro slaďování, ale i ekonomické souvislosti a konkrétní dostupné flexibilní formy práce.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři