Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Společně k rovnosti: Veřejná konzultace k nové strategii rovnosti žen a mužů

Dneškem se veřejnosti otevírá možnost sdělit svůj názor a podílet se na tvorbě jednoho z nejdůležitějších dokumentů pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Odbor rovnosti žen a mužů dnes zahájil veřejnou konzultaci k nové strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2021 – 2030. Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 18. března 2020. 

 
Co je to strategie pro rovnost žen a mužů? 

Strategie je rámcovým vládním dokumentem v oblasti rovnosti žen a mužů. Představuje základní kostru, prostřednictvím které se každoročně stanovují priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v Česku. Jelikož rovnost chápeme jako přínos a hodnotu pro celou společnost, usilujeme o to, aby rovnost byla považována za základní lidské právo. Aby se z ideálu rovnosti stala realita, je potřeba usilovat o spravedlivou společnost, spravedlivou dělbu zdrojů a vyrovnanou účast žen a mužů ve všech sférách a na všech úrovních společenského života.

Jak se tvořila nová strategie?

Návrh je výsledkem roční práce osmi přípravných expertních skupin. Ve skupinách pracovali lidé ze státní správy, akademické obce, občanského a neziskového sektoru. Budoucí strategie tak vychází nejen z dosavadní zkušenosti státní správy s implementací stávající strategie, ale také z expertízy akademické obce a praktických zkušeností nestátních neziskových organizací. Při její tvorbě skupiny vycházely z příkladů dobré praxe ze zahraničí a doporučení mezinárodních organizací, jakými jsou například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská síť Equinet sdružující národní orgány a centra rovného zacházení či Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Co je cílem veřejné konzultace?

Cílem konzultace je získat názor odborné i širší veřejnosti na jednotlivé cíle a jejich potenciální podobu, která je v konzultačním materiálu obsažena.

V rámci konzultace je možné vyjádřit se k následujícím tématům:

  • Trh práce
  • Bezpečí a život bez násilí
  • Vzdělávání a věda
  • Společnost a média
  • Zdraví
  • Veřejný život a rozhodování
  • Vnější vztahy
  • Dostatečné kapacity

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »