Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Společně k rovnosti: Veřejná konzultace k nové strategii rovnosti žen a mužů

Dneškem se veřejnosti otevírá možnost sdělit svůj názor a podílet se na tvorbě jednoho z nejdůležitějších dokumentů pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Odbor rovnosti žen a mužů dnes zahájil veřejnou konzultaci k nové strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2021 – 2030. Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 18. března 2020. 

 
Co je to strategie pro rovnost žen a mužů? 

Strategie je rámcovým vládním dokumentem v oblasti rovnosti žen a mužů. Představuje základní kostru, prostřednictvím které se každoročně stanovují priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v Česku. Jelikož rovnost chápeme jako přínos a hodnotu pro celou společnost, usilujeme o to, aby rovnost byla považována za základní lidské právo. Aby se z ideálu rovnosti stala realita, je potřeba usilovat o spravedlivou společnost, spravedlivou dělbu zdrojů a vyrovnanou účast žen a mužů ve všech sférách a na všech úrovních společenského života.

Jak se tvořila nová strategie?

Návrh je výsledkem roční práce osmi přípravných expertních skupin. Ve skupinách pracovali lidé ze státní správy, akademické obce, občanského a neziskového sektoru. Budoucí strategie tak vychází nejen z dosavadní zkušenosti státní správy s implementací stávající strategie, ale také z expertízy akademické obce a praktických zkušeností nestátních neziskových organizací. Při její tvorbě skupiny vycházely z příkladů dobré praxe ze zahraničí a doporučení mezinárodních organizací, jakými jsou například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská síť Equinet sdružující národní orgány a centra rovného zacházení či Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE).

Co je cílem veřejné konzultace?

Cílem konzultace je získat názor odborné i širší veřejnosti na jednotlivé cíle a jejich potenciální podobu, která je v konzultačním materiálu obsažena.

V rámci konzultace je možné vyjádřit se k následujícím tématům:

  • Trh práce
  • Bezpečí a život bez násilí
  • Vzdělávání a věda
  • Společnost a média
  • Zdraví
  • Veřejný život a rozhodování
  • Vnější vztahy
  • Dostatečné kapacity

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »