Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Stejná mzda za stejnou práci: dobrá praxe z Islandu

Island si již desetiletí připisuje první místo v žebříčku rovnosti žen a mužů Světového ekonomického fóra. Od roku 2009 se pyšní vyrovnaným zastoupením žen a mužů v parlamentu a není náhoda, že od té doby přijal Island několik zákonů na podporu postavení žen ve společnosti. Jednou z těchto oblastí, ve které došlo v poslední době k výraznému rozvoji, je i oblast rovného odměňování žen a mužů.

Island zakotvil rovné odměňování žen a mužů již v roce 1961. Nicméně ani v roce 2008 nedošlo k odstranění vysokého rozdílu ve mzdách žen a mužů. Proto byla za podpory tripartity, veřejného i soukromého sektoru vytvořena pracovní skupina, která měla za úkol vymyslet způsob měření rovného odměňování žen a mužů v jednotlivých organizacích a společnostech. V roce 2012 byl představen Standard rovného odměňování, tzv. Standard ISO 85/2012. 

Tento standard nyní používají jednotlivé společnosti ke měření rovného odměňování u svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Ve chvíli, kdy tento standard aplikují na svou společnost, získají certifikát. Součástí tohoto procesu je i zjištění, jaké dokumenty společnost má pro podporu rovného odměňování, jaká opatření společnost přijala a jaká zlepšení do budoucna plánuje. Každá společnost si sama určí, nakolik si které pozice cení a jaký aspekt dané práce je pro společnost nejvíce přínosný. Standard je tedy velmi adaptabilní na různé typy společností, od velkých po malé, od soukromých pro veřejné. S aplikací standardu společnostem pomáhá nejen Ředitelství rovnosti, ale hlavně specializované konzultační společnosti, které jsou v tomto standardu vyškolené. Cílem celého procesu není dosáhnout nulového rozdílu v průměrných mzdách žen a mužů, ale umožnit společnostem nalézt mezery v jejich odměňování, zjistit, jaké práce si skutečně cení a zda ji hodnotí adekvátně. Společnosti tak získají přehled o efektivnosti odměňování svých zaměstnanců a zaměstnankyň a zároveň možnost prezentovat se jako společnost, která nabízí stejnou odměnu za stejnou práci či práci stejné hodnoty.

Česká republika má také v zákoně zakotvenou povinnost stejné mzdy (platu či odměny) za stejnou práci (či práci stejné hodnoty), avšak v porovnání s ostatními zeměmi se jí nedaří snižovat vysoký rozdíl v odměňování žen a mužů. Aktuální rozdíl v průměrné mzdě žen a mužů je totiž 20 % a dlouhodobě se nesnižuje. Zejména u vysokoškolsky vzdělaných osob je rozdíl ještě výraznější. Právě z důvodu potřeby zabývat se neobvykle vysokým rozdílem v odměňování žen a mužů vyrazily zástupkyně České republiky na Island. Cílem bylo dozvědět se co nejvíce o zmíněném standardu a jak by mohl být využit v prostředí jiného státu s jinými možnostmi a zkušenostmi. V následujících týdnech bude zorganizováno setkání pro zaměstnavatele právě k tématu rovného odměňování a jeho transparentnosti, kde se budou možná opatření inspirovaná islandským vzorem diskutovat.

Studijní cesty, která se odehrála ve dnech 3. – 4. února 2020, se zúčastnily zástupkyně Úřadu vlády zabývající se rovností žen a mužů, zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, které realizují projekt 22 % k rovnosti, zástupkyně Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupkyně Byznysu pro společnost. Cesta byla financována z bilaterárního fondu Fondů Evropského hospodářského prostoru.

Více o Standardu ISO 85/2012: http://kvenrettindafelag.is/resources/equal-pay-standard/

Standard ISO 85/2012 je ke stažení v anglickém jazyce: www.stadlar.is/verslun/p-45590-st-852012.aspx

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »