Strategie 2021 - 2030

Vláda 8. března 2021 schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Strategie 2021 - 2030

Vláda 8. března 2021 schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Vláda symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne žen schválila novou strategii rovnosti žen a mužů. Schválení vládou předcházela roční extenzivní konzultační fáze jak se státní správou, tak s akademickým a občanským sektorem. I díky tomu byla strategie vládě předložena bez rozporu, tj. ostatní ministerstva s jejím zněním před projednáním vládou vyjádřila souhlas. Bylo tak završeno více než dvouleté úsilí na přípravě tohoto zásadního dokumentu, který by měl přispět ke zlepšení života žen i mužů v naší společnosti.

Odstraňování nerovností v osmi společenských oblastech

V rovnosti žen a mužů Česká republika dlouhodobě zaostává za průměrem Evropské unie. Genderové nerovnosti přitom mají negativní dopad na kvalitu života žen i mužů. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády proto v součinnosti s desítkami expertů a expertek připravil návrhy konkrétních opatření ke snížení či odstranění těchto nerovností. Opatření se týkají osmi oblastí společenského života: Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy a Instituce.

Dokument reflektuje i aktuální vývoj způsobený pandemií covid-19. Podle dat Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE-EI měla krize tvrdší dopad na ekonomické postavení žen a na jejich psychické zdraví. V loňském roce přibylo 32,8 tisíc nezaměstnaných žen a 19,6 tisíc nezaměstnaných mužů, ženy také ve větší míře doplácejí na zavření škol, školek a dětských skupin. Během karantény stoupl počet případů domácího násilí – pomáhající organizace v roce 2020 vykázaly až o 40 % více obětí.

„Strategie přináší opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím, zajistí větší dostupnost školek a jeslí, zvýší transparentnost mezd, povedou ke zvýšení podílu žen na veřejném rozhodování, zlepší dostupnost služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podpoří osvětu v boji proti genderovým stereotypům. Přijetí strategie povede k tomu, že stát bude na specifické potřeby žen a mužů více pamatovat. K podpoře rovnosti žen a mužů by měly přispět i nové finanční nástroje, ať už jde o příští období EU fondů či připravovaný Národní plán obnovy,“

– Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Vláda symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne žen schválila novou strategii rovnosti žen a mužů. Schválení vládou předcházela roční extenzivní konzultační fáze jak se státní správou, tak s akademickým a občanským sektorem. I díky tomu byla strategie vládě předložena bez rozporu, tj. ostatní ministerstva s jejím zněním před projednáním vládou vyjádřila souhlas. Bylo tak završeno více než dvouleté úsilí na přípravě tohoto zásadního dokumentu, který by měl přispět ke zlepšení života žen i mužů v naší společnosti.

Odstraňování nerovností v osmi společenských oblastech

V rovnosti žen a mužů Česká republika dlouhodobě zaostává za průměrem Evropské unie. Genderové nerovnosti přitom mají negativní dopad na kvalitu života žen i mužů. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády proto v součinnosti s desítkami expertů a expertek připravil návrhy konkrétních opatření ke snížení či odstranění těchto nerovností. Opatření se týkají osmi oblastí společenského života: Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy a Instituce.

Dokument reflektuje i aktuální vývoj způsobený pandemií covid-19. Podle dat Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE-EI měla krize tvrdší dopad na ekonomické postavení žen a na jejich psychické zdraví. V loňském roce přibylo 32,8 tisíc nezaměstnaných žen a 19,6 tisíc nezaměstnaných mužů, ženy také ve větší míře doplácejí na zavření škol, školek a dětských skupin. Během karantény stoupl počet případů domácího násilí – pomáhající organizace v roce 2020 vykázaly až o 40 % více obětí.

„Strategie přináší opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím, zajistí větší dostupnost školek a jeslí, zvýší transparentnost mezd, povedou ke zvýšení podílu žen na veřejném rozhodování, zlepší dostupnost služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podpoří osvětu v boji proti genderovým stereotypům. Přijetí strategie povede k tomu, že stát bude na specifické potřeby žen a mužů více pamatovat. K podpoře rovnosti žen a mužů by měly přispět i nové finanční nástroje, ať už jde o příští období EU fondů či připravovaný Národní plán obnovy,“

Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády

SDÍLEJTE

Přečtěte si zkrácenou strategii online

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.