Na jednání Pracovní skupiny k porodnictví, která funguje při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, byla dne 18. října 2018 představena dvě šetření – jedno se týkalo podpory kojení v porodnicích a druhé hrazené předporodní a poporodní péče porodních asistentek. Obě šetření přinesla problematické zjištění.

Výsledky výzkumu projektu Šestinedělky, který se zaměřuje na podporu kojení v porodnicích za období let 2014 až 2017 prezentovala Aneta Majerčíková.

Mezi hlavní zjištění patří, že:

  1. žádná z porodnic podle průzkumu nedodržuje 10 kroků k úspěšnému kojení (požadavky WHO a UNICEF na podporu kojení), přičemž pro efektivnost tohoto přístupu musí být plněny všechny kroky;
  2. rozdíly mezi nemocnicemi v míře nenaplnění 10 kroků k úspěšnému kojení byly ovšem značné;
  3. certifikát Baby-friendly Hospital není zárukou kvality;
  4. rozdíly mezi porodnicemi s certifikátem Baby-friendly Hospital a bez něj jsou zanedbatelné.

Z uvedeného vyplývá, že podpora kojení v českých porodnicích nebyla v letech 2014-2017 dostatečná.

Účelem podpory kojení je přitom nejen ochrana života a zdraví dítěte a zdraví matky, ale i šetření rodinných a veřejných rozpočtů.

Pracovní skupina se shodla, že uvedená zjištění považuje za závažná. Na jednání prodiskutovala návrhy doporučení vzešlých z tohoto výzkumu a možnosti dalšího postupu. Téma podpory kojení a rané vazby mezi matkou a dítětem bude ve své nejbližší návazné práci prioritizovat.

Na jednání byly dále představeny výsledky šetření provedeného Kanceláří veřejné ochránkyně práv, podle kterého existuje regionální nevyváženost v dostupnosti a poskytování hrazené zdravotní péče porodními asistentkami. Z pohledu pojišťoven je příčinou nedostatečný zájem těhotných a matek a fakt, že tuto službu pokrývají již ambulantní gynekologové a gynekoložky. Na druhé straně často mnohé ženy ani nevědí, že možnost hrazené návštěvní služby v těhotenství a v šestinedělí vůbec mají. Zároveň existují právní bariéry její dostupnosti. V rozpravě také zaznělo, že v poskytování návštěvní služby (1 v těhotenství, 3 po porodu) je Česká republika na chvostu Evropské unie.

Pracovní skupina problematiku prodiskutovala. Naplánovala přípravu návazných aktivit. Členky a členové pracovní skupiny byli ve shodě v tom, že systém zdravotní péče nevyužívá potenciálu porodních asistentek, a že tuto situaci je zapotřebí řešit.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři