V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci určenou odbornicím a odborníkům, kteří se podílejí na formulaci a naplňování veřejných politik v oblasti prevence násilí na ženách a domácího násilí. 


Cílem listopadové konference s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci, je podpořit výměnu dobré praxe a sdílení zahraničních znalostí v oblasti výzkumu a sběru dat týkajících se násilí na ženách a domácího násilí. 
Zahraniční panelistky a panelisté a zástupkyně a zástupci českých institucí se zaměří na roli sběru dat a výzkumů v prevenci násilí na ženách a ochraně obětí včetně faktoru, jak výzkum v této oblasti může ovlivnit tvorbu relevantních politik. 
Výzkum zaměřený na zjištění základních příčin a důsledků násilí na ženách reflektuje účinnost opatření, jejichž naplňování vyplývá z Istanbulské úmluvy. Data, která jsou za tímto účelem shromažďována, zahrnují relevantní statistiky populačních šetření zaměřených na zjišťování prevalence a trendů.

Pozvánku a program konference naleznete zde. Z důvodu omezené kapacity prosíme o registraci na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 10. listopadu 2017.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři