Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Úřad vlády ČR pořádá mezinárodní konferenci k výzkumu v oblasti domácího násilí

V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci určenou odbornicím a odborníkům, kteří se podílejí na formulaci a naplňování veřejných politik v oblasti prevence násilí na ženách a domácího násilí. 

Cílem listopadové konference s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci, je podpořit výměnu dobré praxe a sdílení zahraničních znalostí v oblasti výzkumu a sběru dat týkajících se násilí na ženách a domácího násilí.

Zahraniční panelistky a panelisté a zástupkyně a zástupci českých institucí se zaměří na roli sběru dat a výzkumů v prevenci násilí na ženách a ochraně obětí včetně faktoru, jak výzkum v této oblasti může ovlivnit tvorbu relevantních politik.

Výzkum zaměřený na zjištění základních příčin a důsledků násilí na ženách reflektuje účinnost opatření, jejichž naplňování vyplývá z Istanbulské úmluvy. Data, která jsou za tímto účelem shromažďována, zahrnují relevantní statistiky populačních šetření zaměřených na zjišťování prevalence a trendů.

Pozvánku a program konference naleznete zde.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o registraci na email: kaprova.petra@vlada.cz nejpozději do 10. listopadu 2017.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »