Ve dnech 8. a 9. prosince 2014 se v Praze v prostorách hotelu Adria uskutečnilo dvoudenní školení zaměřené na problematiku domácího násilí „Film Zuřivec – edukativní materiál pro prevenci domácího násilí“. Školení bylo určeno odborníkům a odbornicím se zájmem o prevenci domácího násilí, a to jak z oblasti pedagogické a koordinátorské, tak z oblasti sociálních služeb a nestátních neziskových organizací. Školení bylo organizováno Úřadem vlády ČR v rámci projektu Programu CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“, který je spolufinancován z Norských fondů.

Jádrem školení se stal norský film Zuřivec (Sinna Mann), který díky svému vysoce odbornému zpracování slouží jako edukativní materiál pro prevenci domácího násilí po celém světě. Cílem školení bylo proto nejen poskytnutí kompetencí k využívání filmu ke vzdělávacím účelům, ale také prohloubení informovanosti o tak citlivé oblasti jakou domácí násilí bezpochyby je. Partnerem akce se stala norská nezisková organizace Alternative til Vold (Alternativa násilí), která se tématem zabývá téměř třicet let a stala se proto hlavním mentorem workshopu. Jelikož měl seminář velkou pozitivní odezvu, věříme, že bude v našich silách podobně zaměřenou akci zopakovat, o čemž budeme zájemce včas informovat.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři