Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V boji proti covid-19 mají ženy stěžejní postavení, říká Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Na včerejším setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů vzdáleně vystoupili zástupkyně a zástupce Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Upozornili, že s šířením covid-19 po světě je dopad pandemie na ženy závažnější. Část jednání byla věnovaná podpoře diverzity ve státní správě. 

 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sesbírala data o aktuální situaci a zaváděných opatřeních ve všech členských státech organizace. Podle vedoucí oddělení a seniorní poradkyně pro rovnost žen a mužů, spravedlnost a začleňování v OECD Tatyany Teplové se ukázalo, že ženy čelí v důsledku pandemie kumulující se zátěži. „Jsou nadměrně zastoupené ve zdravotnických systémech, nadále zajišťují většinu péče v domácnostech, čelí vysokému riziku ekonomické nejistoty a zvýšenému riziku násilí, vykořisťování, zneužívání nebo obtěžování během krize a karantény,“ řekla Teplová na včerejší videokonferenci s rezortními koordinátorkami a koordinátory.

Chris Clarke, ekonom oddělení sociální politiky v OECD doplnil, že téměř dvě třetiny členských států při uplatňování genderového rozměru na řešení krize bojují s problémem nedostupnosti aktuálních dat. Každý druhý stát uváděl jako problém nedostatečné personální kapacity na ústředních orgánech, které na státní úrovni řeží otázku rovnosti žen a mužů. Stejný počet států navíc uvedl, že zmíněné orgány mají omezené možnosti ovlivnit instituce, které o přijatých opatřeních rozhodují.

Politické možnosti podpory

Zástupci a zástupkyně OECD představili dokument „Stěžejní postavení žen v boji proti krizi covid-19“ (přeložen Úřadem vlády), který uvádí klíčová politická opatření na ústřední problémy, s nimiž se ženy během probíhající pandemie covid-19 potýkají. Mezi kroky, které mohou vlády učinit, aby zmírnily nepříznivé důsledky pro ženy a pro společnost obecně, OECD řadí například:

  • nabídnout pracujícím rodičům možnosti veřejné péče o děti v rámci základních služeb, jako je zdravotní péče, veřejné služby a tísňové služby
  • poskytnout flexibilní formy práce, které zohledňují rodinné povinnosti
  • nabídnout pracujícím, kteří si musejí vzít volno, přímou finanční podporu
  • poskytovat finanční dotace zaměstnavatelům, kteří zaměstnancům poskytnou placené volno…

Mnohé z těchto politik ovlivňují jak ženy, tak muže, nicméně OECD upozorňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zmenšování stávajících genderových rozdílů a nepřispívat k jejich prohlubování. Koordinátorky a koordinátoři následně diskutovali o již zavedených příkladech dobré praxe ze zahraničí i Česka.

Jak začít s podporou diverzity ve státní správě

Tématem pracovního setkáni byla také personální politika v státní správě. Koordinátorky a koordinátoři  o podpoře LGBT a diverzity v úřadech  diskutovali s Lucií Zachariášovou a Czeslawem Walkem z Prague Pride. Hostka a host na setkání představili, jak podporu LGBT řeší soukromé společnosti a jak s tématem ve firmách začínali.

„Prvním krokem může být založení neformální skupiny LGBT na pracovišti, která vyprofiluje, kterým komplikacím LGBT lidé čelí a stanoví cíle, které lze na úřadě dosáhnout a situaci zlepšit.“

Czeslaw Walek, Prague Pride

Podle zástupkyně a zástupce Prague Pride se nerovnosti v zaměstnání často ukazují v poskytovaných zaměstnaneckých benefitech. Stejnopohlavní páry nemusí dosáhnout na stejné benefity, například mít možnost si vzít volno v rozsahu, v jakém ho stát zaručuje sezdaným párům. 

„Důležité je vysílat signál, že jsem zaměstnavatel, který je LGBT přátelský. Například již při pohovoru zmínit, že máme LGBT pracovní skupinu, která organizuje nejrůznější aktivity. Případně, že poskytujeme férové benefity, které zohledňují také potřeby LGBT skupiny.“

Czeslaw Walek, Prague Pride

Co může v tomto ohledu udělat veřejná správa, bude podle hostky a hosta předmětem diskusí s úřady v následujícím období.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »