Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V Paříži byla podepsána deklarace předsednického tria Francie, ČR a Švédska o rovnosti žen a mužů

Dnes 31. 1. 2022 byla zástupci a zástupkyněmi předsednického tria Francie, České republiky a Švédska podepsána deklarace tria o rovnosti žen a mužů. Zavazují se v ní podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti všem formám diskriminace žen a mužů. V rámci tématu oživení se předsednické trio zvlášť zaměří na posílení hospodářského postavení žen a prevenci a boj proti násilí na ženách.

České předsednictví EU

Hlavními tématy českého předsednictví v oblasti rovnosti žen a mužů budou v druhé polovině roku 2022 prevence a potírání domácího a sexuálního násilí a posílení ekonomického postavení žen. S ohledem na Evropský rok mládeže 2022 bude Česká republika klást důraz na socioekonomické dopady pandemie covid-19 na mladé lidi a připraví závěry Rady EU k tématu souvisejícímu s posílením ekonomického postavení žen se zvláštním zaměřením na mladé lidi.

Sledovat aktuality můžete také na Facebooku Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR @tojerovnost a Facebooku francouzského Ministerstva pro rovnost žen a mužů, diverzitu a rovné příležitosti.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »