Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V Paříži byla podepsána deklarace předsednického tria Francie, ČR a Švédska o rovnosti žen a mužů

Dnes 31. 1. 2022 byla zástupci a zástupkyněmi předsednického tria Francie, České republiky a Švédska podepsána deklarace tria o rovnosti žen a mužů. Zavazují se v ní podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti všem formám diskriminace žen a mužů. V rámci tématu oživení se předsednické trio zvlášť zaměří na posílení hospodářského postavení žen a prevenci a boj proti násilí na ženách.

České předsednictví EU

Hlavními tématy českého předsednictví v oblasti rovnosti žen a mužů budou v druhé polovině roku 2022 prevence a potírání domácího a sexuálního násilí a posílení ekonomického postavení žen. S ohledem na Evropský rok mládeže 2022 bude Česká republika klást důraz na socioekonomické dopady pandemie covid-19 na mladé lidi a připraví závěry Rady EU k tématu souvisejícímu s posílením ekonomického postavení žen se zvláštním zaměřením na mladé lidi.

Sledovat aktuality můžete také na Facebooku Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR @tojerovnost a Facebooku francouzského Ministerstva pro rovnost žen a mužů, diverzitu a rovné příležitosti.

Související

Související

Gender equality in the digital age: a task for Europe. Combating gender-based cyber-violence. CZ PRES conference

On 29th of November, the Department of Gender Equality of the Office of the Czech Government organised an international conference on gender-based cyber-violence, focusing mainly on sexist hate-speech and image-based sexual violence. The conference brought together representatives of academia, various European governments, GREVIO, the European Commission, the European Institute for Gender Equality, the private sector as well as the non-governmental organisations. With the goal to create a platform for sharing of best-practices, the conference was divided into three thematic sections: research, policy-making and prevention.

Číst dále »

Rada vlády pro rovnost žen a mužů jednala o genderových dopadech úsporných opatření NERV a dalších prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů

V pondělí 12. prosince se konalo třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání Rady zahájil premiér Petr Fiala z pozice předsedy Rady, který komentoval hlavní priority vlády v oblasti rovnosti žen a mužů a činnost v této oblasti v rámci českého předsednictví Rady EU.

Číst dále »