Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Veřejná konzultace k aktualizaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030

Od 1. září 2023 má veřejnost možnost zapojit se do konzultace k aktualizaci „Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030“. Veřejná konzultace je pořádána Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v podobě online dotazníku. Veřejná konzultace běží do soboty 30. září 2023 do 23:59.

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 (plná verze | zkrácená verze) stanovuje cíle pro rovnost žen a mužů v několika oblastech společenského života, ke kterým je v rámci veřejné konzultace možné se vyjádřit.

  • Práce a péče (podílení se na péči, odměňování, prekérní, flexibilní a online práce, chudoba)
  • Rozhodování (zastoupení v politice a ve vedoucích pozicích)
  • Bezpečí (prevence násilí, práce s oběťmi násilí, domácí násilí, kybernásilí)
  • Zdraví (přístup ke zdravotní péči, pracovní podmínky ve zdravotnictví, porod, těhotenství a šestinedělí)
  • Poznání (rozdíly ve znalostech a dovednostech, volba studia a povolání, generové hledisko ve výzkumu)
  • Společnost (postoje veřejnosti, média, sport, životní prostředí)
  • Vnější vztahy (mezinárodní činnost Česka a mezinárodní závazky)
  • Instituce (veřejná správa)

Cílem aktualizace je zhodnotit vývoj ve společnosti (ať už pokrok, nové výzvy či současné krize), ke kterému došlo od roku 2021, a v novém dokumentu jej náležitě reflektovat.

Konzultace je dostupná prostřednictvím Google Forms ve čtyřech variantách: Vyplnění formuláře trvá přibližně 10-15 minut v případě kratší varianty a 15-30 minut v případě delší varianty. Všechny formuláře mimo zjednodušenou českou verzi obsahují obě varianty a účastníci a účastnice veřejné konzultace mají možnost si tak zvolit, do jaké míry se do konzultace zapojí. Veřejná konzultace bude ukončena v sobotu 30. září 2023 v 23:59. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR se těší se na znalosti, zkušenosti a názory, které k němu touto cestou doputují. V případě jakýchkoli dotazů či technických problémů prosím kontaktujte Amálii Andršovou na andrsova.amalie@vlada.cz.

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »