Skip to content

Sdílejte

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vláda schválila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020

Vláda ČR dne 12. listopadu 2014 projednala a schválila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a dokument s názvem Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů.

Strategie je prvním rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice, který definuje základní priority a cíle až do roku 2020. Naplňování strategie bude monitorováno mimo jiné za pomoci statistických ukazatelů, jejichž optimalizaci navrhuje dokument Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů.

Dne 12. listopadu 2014 vláda ČR dále schválila Zprávu o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice, která shrnuje nejdůležitější události z oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice, na úrovni EU i celosvětové.

Materiál rovněž obsahuje Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na léta 2014 a 2015.

Připojené dokumenty:

Související

Související

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026

Druhé letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů se konalo v úterý 14. května 2024. Rada schválila zprávu za minulý rok o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 a doporučila vládě analyzovat dopady tzv. konsolidačního balíčku na rovnost žen a mužů.

Číst dále »