Česká delegace na CSW v New Yorku.

Jedním z problémů prosazování rovnosti žen a mužů je, že dosud neexistuje dlouhodobý, systematický a jednotný přístup k politice EU v oblasti genderové rovnosti. Nedostatečným pokrytím pak trpí spolupráce v oblasti genderové rovnosti v mezinárodních institucích. Postrádáme dosud i systematický a jednotný přístup k jednotlivým projektům mezinárodní rozvojové spolupráce na vládní úrovni. K dalším identifikovaným problémům patří třeba nízké zohledňování genderového hlediska v rámci humanitární pomoci nebo nízká dostupnost a kvalita služeb pro migrující osoby.

Zlepšit situaci v této oblasti se pokouší návrhy obsažení ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020.

Kdo za projektem stojí

Vedoucí pracovník
Radan Šafařík
safarik.radan@vlada.cz

Partneři